ג'נוסייד (רצח עם) – סיכומים

ג'נוסייד (רצח עם)

ג'נוסייד הינו רצח עם על רקע גזעי. פשע קיצוני, בו אנשים רוצחים אחרים בשל השתייכותם לקב' לאומית, אתנית, גזעית ודתית. ללא קשר לאשמה אינדיבידואלית. על הטבח להיעשות בכוונה, להשמיד השמדה גמורה או חלקית, קב' לאומית, אתנית, גזעית או דתית. גרימת נזק חמור בגוף או בנפש לאנשים הנמנים עם אחת מ-4 הקב' (אתנית, לאומית, דתית וגזעית), העמדתם במכוון בתנאי חיים בכדי להשמידם פיזית או קביעת אמצעים שבכוונתם למנוע ילודה או העברת ילדי הקב' לקב' אחרת בדרך כפייה. החתומים על האמנה הבין-לאומית מתחייבים לקבל על עצמם אחריות במקרה ג'נוסייד למנוע אותו ולהעניש עליו. מדינת ישראל בשנות ה-50 תרגמה באמנת האו"ם מ-1948, את המונח ג'נוסייד כרצח עם. כמו-כן, חוקקה את חוק הכנסת מניעתו וענישתו של פשע השמדת עם. כנגד פשעים נגד האנושות- עונש מוות, בנוסף חוקק חוק לעשיית דין עם הנאצים ועוזריהם נאכף לראשונה במשפט אייכמן. באמנת האו"ם מדובר על חיסול מלא/חלקי של קבוצות- אתניות, גזעיות, דתיות ולאומיות. בישראל מיקדו את המונח סביב הקבוצה הלאומית. הסיבה לכך: ההתמקדות בשואה, העם היהודי שהושמד במכונת ההשמדה. ג'נוס= גזע. סאדס= רצח. למקין טבע את המונח כחלק מאמנת האו"ם. הוא עצמו יהודי שברח מפולין בתקופת השואה. חלוץ פרשנות המשפט הפלילי הבין-לאומי. החיסול אינו בהכרח מיידי. אולם, המונח בעייתי, קיים ויכוח בין החוקרים לגבי המונחים שואה וג'נוסייד (יש המבקשים להפרידם, ראיית השואה כאירוע מיוחד), השואה כאירוע טוטאלי ומקיף, מכוון כלפי עם שלם. תפיסה אחרת טוענת שכל רצח עם הוא ייחודי. בקורס יש הפרדה בין המושגים. הויכוחים לגבי האם אירוע הוא ג'נוסייד או לא נעים בעיקר סביב רציחות פנים מדיניות (סטאלין, קמבודיה). הבעייתיות בויכוחים אלו היא אי הכרה או הכרה מאוחרת מדי של מועצת האו"ם (כמו במקרה של רואנדה, האו"ם הכיר בכך אך לאחר שאירעו רוב האירועים). האו"ם והקהילה הבין-לאומית עוסקים פחות בענישה ומניעה ויותר בהושטת עזרה. 1988 הוקם בית דין בינלאומי קבוע, ישראל לא הייתה בין המדינות שחתמו עליו. לפי הערכתו של רומל, בין 1900 ל-1987 נרצחו קרוב ל-170,000,000 אזרחים (לא כולל חיילים).   מי המעורבים ברצח?, אלו הם הרוצחים, הקרבנות והצופים מהצד. רוב החברה האנושית עומדת מהצד.

להלן תמצאו סיכומים של נושאים מתוך הקורס "ג'נוסייד" של האוניברסיטה הפתוחה. הסיכומים נועדו לסייע ללומדים בקורס אך הם אינם מהווים חלופה לקריאה של חומר הלימוד.

סיכומים בקורס ג'נוסייד:

השואה – סקירה כללית

אמנת האו"ם בנושא רצח עם

רצח העם ברואנדה – סקירה כללית

רקע היסטורי פוליטי לרצח העם ברואנדה

השתלשלות רצח העם ברואנדה

יחסו של העולם לרצח העם ברואנדה

רואנדה לאחר רצח העם

ג'נוסייד – הגדרה

ההקשרים החברתיים והתרבותיים להתפתחות של רצח עם

הצהרת וינה ואמנת האו"ם בדבר מניעת רצח עם

התנאים להתרחשות רצח עם ורצח עם כתהליך

הכחשת רצח עם

השואה כג'נוסייד

החקיקה בישראל בנושא רצח עם

פוליטיסייד ודמוסייד

רצח העם הארמני – רקע היסטורי

"הבעיה הארמנית" באימפריה העות'מאנית

המרד הארמני ורצח העם הארמני

הגורמים לרצח העם הארמני

רצח העם הארמני

השפעות רצח העם הארמני

הכחשת רצח העם הארמני

יחסה של ישראל לרצח העם הארמני

טיהורים פוליטיים ואתניים בבריה"מ

הטיהורים בברית-המועצות עד מלחמת העולם השנייה

 דמוסייד, פוליטיסייד וטרור בברית המועצות בזמן ולאחר מלחמת העולם השנייה

רצח העם בטיבט

רצח העם בטיבט – רקע היסטורי

התרבות הטיבטית ובודהיזם טיבטי

ראשיתו של רצח העם הטיבטי

יחסי סין-טיבט ברבע האחרון של המאה ה-20

 רצח העם בטיבט – קורבנות, משתפי פעולה ועומדים מהצד

זיכרון רצח העם בטיבט

דיכוי טיבט כרצח עם

רצח העם הצועני – רקע היסטורי

מדיניות גרמניה הנאצית ביחס לצוענים

רצח הצוענים במהלך מלחמת העולם השנייה

רדיפת הצוענים במלחמת העולם השנייה כרצח עם

רצח העם בקמבודיה – רקע היסטורי

רצח העם בקמבודיה

מלחמת ויאטנם כרקע לרצח העם בקמבודיה

הקמר\חמר רוז' ורצח העם בקמבודיה

בעבור עוד סיכומים של האוניברסיטה הפתוחה פנו אל המאגר שלנו בקישור

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: