סיכום קורס: תקשורת כתרבות

הקורס "תקשורת כתרבות" בוחן את חקר המדיה ותקשורת ההמונים בהקשרים התרבותיים שלו. הקורס יוצא מנקודת המוצא של לימודי תרבות ומנסה לבחון את מקומה של התקשורת בתרבות ושואל שאלות כמו מה מקומה של התקשרות בתרבות, כיצד משפיע התקשורת על התרבות ועוד. מטבע הדברים עוסקים רוב תכני "תקשורת כתרבות" בתחום תקשורת המונים ותרבות פופולארית.

להלן תמצאו סיכום של כל הנושאים של "תקשורת כתרבות" וכן סיכומי המאמרים השונים של הקורס. הסיכומים של "תקשורת כתרבות" כוללים קישורים אל מידע נוסף רלוונטי וכל אל סיכומי מאמרים בתקשורת נוספים שיוכלים לסייע בהרחבה והבנה של החומר של "תרבות כתקשורת".

גישות מסורתיות לחקר התקשורת כתרבות

עקרונות מחקרי התרבות

חקר תרבות, רב תרבותיות ותרבות התקשורת – קלנר

גירץ – תיאור גדוש: לקראת תיאוריית תרבות פרשנית

מהי תרבות

מחקרי תרבות פופולארית

גישה לתקשורת כתרבות – קארי

תרבות בפעולה: סמלים ואסטרטגיות – סווידלר

שובו של המרכז המסחרי \ גדי טאוב

מקומה של התקשורת בחיי היומיום

פוסטמודרניזם וטלוויזיה – ג'ון פיסק

אותו תחום אפרורי של הפנים: אופרה ווינפרי והמראה של המלט\ אווה אילוז

אירועי תקשורת: הבניית האירוע \ כ"ץ ודיין

הפקה: טקסטים כמשא ומתן

בתור אייטם חדשותי: ויכוח על מסגור- תמר ליבס

ניתוח של טקסטים בתרבות פופולארית

ניתוח קודים בטקסט

דפוסי מעורבות בתכניות טלוויזיה: ניתוח השוואתי/ תמר ליבס ואליהוא כ"ץ- דאלאס

הרטוריקה של הדימוי – רולאן בארת

וסטרגרד ושרודר – אסטרטגיות של פניה: מין ומעמד

קודים של טלביזיה – ג'ון פיסק

המפגש עם התקשורת – אילוצי המדיום והקשר

"שום תחושת מקום – מסביבת הדפוס לסביבה אלקטרונית \ מאירוביץ

טלוויזיה, אונטולוגיה ואובייקט מעברי – רוג'ר סילברסטון

מפגש עם התקשורת – אילוצי טקסט

צפייה חסרת גבולות – אנט קון

לקראת אירוטיקה פמיניסטית – מאיירס

החיפוש אחר המחר באופרות הסבון של היום \ מודלסקי

קריאה פעילה- פענוח בקהילות פרשנות

עמדות קריאה על פי סטיוארט הול

"קהילות פרשניות ואוריינות משתנה: הפונקציות של קריאת הרומן הרומנטי" \ ראדווי

הצבע ארגמן: נשים שחורות כקוראות תרבותיות – ז'קלין בובו

עונג מצריכת תכני תרבות פופולארית

מדונה\ ג'ון פיסק

פמיניזם וצריכת תקשורת  – כ.ג'ארטי

הנאות וידאו \ ג'ון פיסק

קריאה פעילה, רב-תרבותיות ואימוץ השיח ההגמוני

אידיאולוגיה\ טרנר

מיעוט, רוב ומדיה – גרוס

סיכום מאמר: להב ולמיש \ "רומנטי, רגיש ובעל חוש הומור"? דימויי גברים בפרסומת הישראלית

תקשורת כתרבות – סיכום

 

ראו גם:

איך תצרכו תקשורת בצורה ביקורתית ונבונה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: