תרבות פופולרית – סיכומים

תרבות פופולרית – סיכומים

תרבות פופולרית היא אחד מתחומי העיסוק המרכזיים והחשובים כיום בתחומי הסוציולוגיה, התקשורת ולימודי התרבות. המונח "תרבות פופולרית" מתייחס אל מגוון של תכנים, תוצרים ופעילויות תרבותיות המתאפשרים על ידי אמצעי הפצה וצריכה רחבי היקף ובכך הופכים למשותפים למיליוני אנשים במדינות רבות. מקומה המרכזי של התרבות הפופולארית במפת צריכת התרבות העולמית והמקומית הופך אותה לאחת מהתופעות המשפיעות ביותר כיום על ערכים תרבותיים, מבנים חברתיים, כלכלה ופוליטיקה.

תשומת לב מחקרית ותיאורטית רבה הוקדשה במאה השנים האחרונות לחקר התרבות הפופולרית והשפעותיה על חברות מקומיות והחברה הגלובלית. רבות מהגישות לחקר התרבות הפופלרית הן גישות ביקורתיות שמטרתן לנתח ולפרק את פועלה והשפעתה של התרבות הפופולרית שנתפסת באופן שלילי (זוהי למשל הגישה המאפיינת את אסכולת פרנקפורט). מנגד ישנם גישות מחקריות שאינן רואות בתרבות פופולרית בהכרח דבר מה שלילי. דוגמה לגישה כזו היא גישתה של אסכולת בירמינגהם ללימודי תרבות שמנסה לנתח תוצרי תרבות פופולארית כאמצעי המשקף יותר מכל דבר אחר את תודעתה ואופיה של חברה ותרבות. כך או כך הדיון אודות תרבות פופולרית צפוי להמשיך וללוות את האקדמיה כמו גם את החברה עצמה.

להלן תמצאו סיכומים המהווים מבוא לתרבות פופולרית. הסיכומים כוללים הגדרות והסברים של מונחי מפתח וכן דיון בגישות השונות והמאפיינים השונים של תרבות פופולרית דרך מאמרים קלאסיים בנושא. הקורס מציע הכרות מקרוב עם גישות שונות לחקר התרבות הפופולרית ועם הוגים מרכזיים בתחום.

סיכומים, עדכונים, דברים מעניינים והרבה ידע בקבוצת הפייסבוק שלנו (לא תפרגנו בלייק?)

סיכומים

הגדרה של תרבות פופלרית– הקריטריונים לאפיון תוצרי תרבות פופולרית

ההבחנה בין תרבות נמוכה ותרבות גבוהה – על מערכת הניגודים החברתית בין תרבות עממית ותרבות עילית

תרבות עממית, עילית, התמיינות תרבותית ופעפוע תרבותי – חלק א' של "תרבות עממית ותרבות עילית : אשליית הניגודים" מאת אסתר ורוברט כהן

טשטוש הגבולות בין תרבות גבוהה ונמוכה – תהליכי פעפוע ושבירה של ההבחנה בין תרבות גבוהה ונמוכה

תרבות פופולרית כמתווכת בין גבוה ונמוך

פייר בורדייה על יצרני התרבות – פייר בורדייה על הדרך שבה נקבע ערכה של תרבות

וולטר בנימין  – אחד ההוגים החשובים ביותר בתחום חקר התרבות הפופולרית

מושג ה-"הילה" של וולטר בנימין

וולטר בנימין – יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני – הקדמה סקירת מאמרו החשוב של וולטר בנימין וביאור נקודות מפתח.

וולטר בנימין \ יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני

הקולנוע כאמנות של שעתוק על פי וולטר בנימין  – גישתו של בנימין לנושא הקולנוע ב"יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני"

"תעשיית התרבות" על פי אסכולת פרנקפורט – תפיסת התרבות כמערכת היררכית של שליטה

מאפייני תעשיית התרבות ע"פ אסכולת פרנקפורט – אופי הייצור ואופי הצריכה של תעשיית התרבות

הביקורת על מושג תעשיית התרבות של אסכולת פרנקפורט – התנגדויות לתיאוריה הנוקשה והפסימית של הוגי פרנקפורט

סטיוארט הול – קידוד ופענוח – גישה מורכבת יותר מזו של אסכולת פרנקפורט ליחס בין ייצור וצריכה תרבותית

ז'אן בודריאר – החשיבה הפוסטמודרנית על תרבות פופולארית, אובדן "האמיתי" וסימולציות

ניל פוסטמן – בידור עד מוות – אודות איך הטלוויזיה מטמטמת לנו את המוח

 ניל פוסטמן – שיח הטלביזיה כדיסטופיה המודרנית

התפתחות הדיון התיאורטי בתרבות פופולרית בהקשר הגלובליזציה – על מגמות בשיח התיאורטי לאורך המחצית השנייה של המאה העשרים

מקדנולדיזציה – מקדונלד'ס כמקרה מבחן לניתוח של גישות שונות לגבי השפעות התרבות הפופולרית

גלוקליזציה ואינטראקציה סימבולית – ניתוח פועלה של התרבות הפופולרית כמערכת יחסים משמעותית

למה נכשלה דאלאס ביפן? אליהו כ"ץ ותמר ליבס – דוגמא לקוד מתדיין בצריכת תכנים פופולארים מחוץ לארה"ב

דיסניוורלד ביפן – ניתוח הפארק של דיסני בטוקיו כדוגמא לגלוקליזציה

רפואה משלימה כדוגמה לגלוקליזציה

תרבות הפנאי בישראל – כ"ץ ושות – סיכום מאמר

סגנון חיים ומעמדות בישראל – שביט וכץ-גרו – סיכום מאמר

הבדלים בין זהות מודרנית וזהות פוסט-מודרנית

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: