תקשורת המונים – סיכומים

תקשורת המונים היא מושג גג המציין אמצעי תקשורת בעלי תפוצה רחבה וכן את הדיון באמצעי תקשורת המונים אלו במסגרת לימודי תקשורת. לנושא של תקשורת המונים חשיבות עצומה במאה העשרים (וכן העשרים ואחת) בעיצוב תרבות ההומנים, הפוליטיקה, האידיאולוגיה ותפיסת המציאות החברתית בעידן של אמצעי תקשורת שיכולים להעביר מסר אחיד למיליוני אנשים. להלן תמצאו סיכומים בנושאים השונים של תקשורת המונים. הסיכומים מבוססים על הקורסים מבוא לתקשורת המונים א' וכן מבוא לתקשורת המונים ב' וכוללים גם סיכומי מאמרים על תקשורת המונים וכן קישורים חיצוניים לתחומים נוספים הקשורים בנושא של תקשורת המונים.

מודלים של תקשורת

תיאורית חברת המונים

היסטוריה של תקשורת המונים

חקר השפעות תקשורת המונים

סוגי תקשורת, מקלוהן ואיניס

סוגי השפעה

מסורת ההשפעות החזקות

מסורת ההשפעות המוגבלות

אסכולת השימושים והסיפוקים

הגישה התרבותית

תיאוריית החיברות (סוציאליזציה)

אסכולת קביעת סדר היום

אסכולת פער הידע

הבניית המציאות\השפעה אידיאולוגית

ספירלת השתיקה

הקהל

דגמי פיקוח

מוסד התקשורת

תאגידי תקשורת

חלק ב'

המסורת המאוחרת של גישת ההשפעות החזקות

אסכולת החברות

אובדן הילדות\ניל פוסטמן

שלב ההתבגרות\ תמר ליבס

שלב הבגרות \ צ'אפי ונס

תיאוריית הבניית המציאות המאוחרת

"שחור, לבן וגוונים של אפור- פלסטינים בתקשורת באינתיפאדה השנייה"/ליבס וקמפף

השפעת הטלוויזיה על אלימות\ גרבנר וגרוס

מרכז ופריפריה -אלי אברהם

"רב תרבותיות ואילוצי השיח ההגמוני"/ עמית קמה

אסכולת קביעת סדר היום המאוחרת

תקשורת המונים ודעת קהל – מקסוול מקומבס

"המאבק על סדר היום התקשורתי- 1996 ו 1999" – וולספלד ווימן

מסגור

“כיכר השוק הומה? על הגיוון התרבותי בערוצי הטלוויזיה המסחריים בישראל ועל הדרכים לשיפורו”- פירסט ואברהם

סיקור אונס בעיתונות הישראלית – הגר להב

תיאוריית ספירלת השתיקה

ספירלת השתיקה: תיאוריה של דעת קהל / נואלה נוימן

מדבר סקר תרחק? הסיקור של סקרי בחירות בתקשורת הישראלית / גבי וימן

סקרי בחירות והקהל האקטיבי -אמון הציבור הישראלי בסקרים – יריב צפתי

דטרמיניזם טכנולוגי

דטרמיניזם טכנולוגי על פי מרשל מקלוהן

מרשל מקלוהן והארולד איניס

אסכולת פער הידע

Second level digital divide: Difference in people online skills\ Hargittai

גנאיים, רפאלי, ועזאיזה \ 'פער דיגיטלי: השימוש באינטרנט בחברה הערבית בישראל'.

גישת המרחב הציבורי

"הספרה הוירטואלית: האינטרנט כמרחב ציבורי\ פפצ'ריסי

ז'אנרים תקשורתיים

תהליך העבודה העיתונאית

אירועי מדיה

טלוויזיה ואירועי מדיה

תוכניות ריאליטי

וימן, ג., כהן, י., ובר-סיני, ע. "כוכב מושפל": בחינת הקשר בין השפלה בתכניות מציאות ובין הנאת הצופים מהן.

סיכומי מאמרים בתקשורת

סיכומים נוספים בתקשורת המונים

מושגים בתקשורת המונים

תקשורת כתרבות

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: