סיכום מאמר: "צפייה חסרת גבולות" – אנט קון

אנט קון במאמרה "צפייה חסרת גבולות" מדברת על פורנוגראפיה שהיא ייצוג מיני חסר ערך אומנותי. פורנוגראפיה שנוצרת על ידי גברים ולמען גברים. מדגישה את הנחיתות והפגיעות של האישה ועליונות המעמד הגברי. ההתפתחות של תקשורת ההמונים מביאה לצריכה המונית של פורנוגראפיה. המצלמה שנתפסת כניטרלית ע"י הצופה היא בעצם מדגישה תמונת עולם מסוימת ומבנה אידיאולוגיה. קון מנתחת טקסטים פורנוגראפיים ומראה כיצד הצופה (גבר) מקבל עמדה בה הוא מפיק הנאה והזדהות עם המציצנות שלו. בתהליך של החפצה הגבר הופך את האישה לחפץ ושולל את הרגשות שלה. בכדי להקל על התהליך מתעלמת המצלמה מהפנים של האישה. קון טוענת כי הדימוי הפורנוגראפי מבנה את ההבדלים בין המינים ואת העליונות של הגבר על האישה.

אנט קון טוענת כי הטקסטים הפורנוגראפיים הם סגורים לחלוטין. הם טקסטים בעלי משמעות אידיאולוגית ברורה מאוד שמחזקת את התרבות הפטריארכאלית ואת ההגמוניה בחברה. הטקסטים מחזקים את ההיררכיה בחברה ומעניקים לטקסט משמעות אחת ברורה.

סיכום מאמרים בתקשורת

עוד דברים מעניינים: