סיכום לבגרות בהיסטוריה: הסיבות לעלייה לארץ ישראל בשנות ה-20

סיבות לעלייה לארץ ישראל בשנות העשרים

העלייה השלישית, רקע: התרחשה בין השנים 1923-1919.

עלו סה"כ כ-35,000 יהודים ממזרח אירופה. מבחינת מאפייניהם דמו לאנשי העלייה השנייה: צעירים, מהפכנים, סוציאליסטים ועמוסי להט ציוני. שאפו לבנות חברה סוציאליסטית והיו מוכנים לעבודת כפיים ולהתיישבות קיבוצית, ולכן יש לעלייה זו דימוי של עלייה חלוצית.

עלייה שלישית, גורמים לעלייה:

1)       המהפכה הקומוניסטית שהתרחשה ברוסיה בשנת 1917 שלהבה את היהודים שדגלו במרקסיזם לנסות ליישם את הדגם השוויוני בארץ ישראל.

2)       המהפכה ברוסיה לוותה במלחמת אזרחים, שכמו תמיד כללה פרעות ופוגרומים ביהודים (התעוררות אנטישמית).

3)       המצב הכלכלי הקשה בארצות אירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה והפגיעה במפעלים יהודיים בעקבות הלאמה גוברת, הביאו יהודים רבים לרעב ולעוני, שעודד אותם לעזוב את מגורם.

4)       המאבקים הלאומיים של הלאומים השונים והתנועות הלאומיות באירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה, והמלחמות להגדרה עצמית השפיעו גם על היהודים לרצות בריבונות עצמאית.

5)       הצלחת העלייה השנייה עודדה צעירים סוציאליסטים רבים שרצו ללכת ולהשלים את החזון.

6)       הצהרת בלפור ושלטון המנדט גם הוא הגדיל את התקווה אצל יהודים רבים לממש את חזון הבית הלאומי.

 

עלייה רביעית, רקע: התרחשה בין השנים 1928-1924.

עלו כ-70,000 יהודים ממזרח אירופה, בעיקר מפולין. הייתה עלייה בורגנית בעיקרה.

עלייה רביעית, גורמים לעלייה:

1)       אנטישמיות גואה במזרח אירופה בכלל ובפולין בפרט, פוגרומים ביהודים.

2)       הרפורמה הכלכלית הנרחבת בפולין לאחר מלחמת העולם הראשונה שהנהיג שר האוצר גרבסקי כללה פגיעה קשה במעמד הבינוני על ידי הגדלת המסים בצורה ניכרת. צעדים אלו נועדו להבריא את המשק הפולני, אך פגעו בה בעת בהמוני יהודים שהשתייכו למעמד זה, ולכן הם בחרו לעלות לארץ ישראל. כונו עקב זאת "עליית גרבסקי".

 

עלייה רביעית, מדוע דווקא לא"י? העלייה הרביעית הייתה עלייה כלכלית ולא אידיאולוגית, ולכן ניתן לתמוה, מדוע בחרו העולים לעלות דווקא לא"י. ובכן, התשובה טמונה בהגבלות ההגירה של ארה"ב: בשנת 1921 ארה"ב הנהיגה שינויים מגבילים בתקנות ההגירה והגדילה מאוד את מספר זכאי הכניסה למדינה. היה זה חלק בלתי נפרד ממדיניות האי התערבות במצוקת אירופה ולאומיה לאחר המלחמה. כך ארץ ישראל הפכה למקום מקלט להמוני מהגרים בלית ברירה.

תולדות ישראל והעמים בין שתי מלחמות העולם

סיכומים לבגרות בהיסטוריה

עוד דברים מעניינים: