סיכום בהיסטוריה: כורש השני וכיבושיו

סיכום בהיסטוריה: כורש השני וכיבושיו

הסיכום להלן הוא חלק מאסופת הסיכומים בהיסטוריה א כאן באתר

כורש השני, המוכר גם בתור "כורש הגדול" ובדרך כלל רק "כורש" היה המלך הראשון של הממלכה הפרסית שבאה תחת הממלכה הבבלית במאה השישית לפנה"ס. אחד המקורות לגבי חייו ופועלו של כורש היא כתובת הגליל שבין היתר מתייחסת גם אל הצהרת כורש.

כורש השני היה  אחד מן הואסלים (=מושלים) של מלך מדי. ב-550 לפנה"ס הוא מרד באסתיגס מלך מדי, הכה אותו בקרב והיה למלך המדינה כולה. מכאן ואילך הוא פתח במלחמות לגיבוש ממלכתו ולהרחבת תחומיה, בעיקר לצד מערב.  הוא השתמש  בחוכמתו המדינית  על מנת לרכוש את אהדתם של המדיים,  עד שבסופו של דבר הם השתלבו והתבוללו עם הפרסים,  ומאז ,  בכל  כתבי הקודש שלהם,   מצוינות פרס ומדי כישות מדינית אחת. כורש חשוב להיסטוריה היהודית בהקשר של הצהרת כורש שאפשר לגולי בבל לחזור אל מולדתם ולחדש את פולחן בית המקדש תוך סיום גלות בבל.

 מן העבר האחר, נבונאיד, נכדו של נבוכדרצאר, היה מלך חלש, קצר רואי, לא ראה ולא הבין, שעם מפלתה של ממלכת מדי,  המלך הצעיר והמנצח, כורש, יציב לעצמו,  מטרה חדשה, את כיבושה של כל  ממלכת בבל.

 הגורמים למפלתה של ממלכת בבל ועלייתה של ממלכת פרס בראשות כורש היו אלה: (א)   שנאתם של  הכמרים הבבליים למלך נבונאיד  בגין התנכרותו לאלים הבבליים ובמיוחד לאל מראדוך,  והתייחסותו החיובית לפולחן  האל סין, אלוהי הירח. (ב)  חוסר יכולתו    של נבונאיד   להבין   את  ההשלכות המדיניות והצבאיות על ממלכתו  לאחר כיבושה של ממלכת מדי  על ידי כורש.

כללו של דבר, בתחילה, כורש לא נחפז לתקוף את בבל, אלא שהוא העדיף קודם כל לתקוף את ממלכת לוד בהנהגתו של קרויסוס בן אלואטס ולהכריע אותה לפני שהוא עולה על בבל.  נגד כורש קמה  קואליציה בהשתתפותם של : קרויסוס מלך הלודים, נבונאיד מלך בבל, אחמישה מלך מצרים וספרטה. אך אלה היססו,  לא נקטו יוזמה התקפית, לעומתם,  כורש אשר  השכיל להכות בנפרד את כל אחד מבעלי הברית הללו,  עד שב-546 לפנה"ס,  ממלכת לוד נפלה בידיו.

עוד דברים מעניינים: