מבוא ליחסים בינלאומיים – סיכומים

מבוא ליחסים בינלאומיים – סיכומים

יחסים בינלאומיים (יחב"ל) הוא תחום של מדעי המדינה העוסק בחקר היחסים בין מדינות ומדיניות החוץ של מדינות העולם. המחקר ביחסים בינלאומיים יכול להיות היסטורי ולתאר את מערכת היחסים בין מדינות העולם בפרספקטיבה של זמן והוא יכול להיות מחקר עכשווי. כמובן שהמימד ההיסטורי של יחסים בינלאומיים והמימד העכשווי (וכן העתידי) קשורים הדוקות זה בזה. למעשה, יחסים בינלאומיים אינם תחום מחקר מובחן וזהו תום אינטר-דיסציפלינארי המשלב מקורות ותיאוריות מתחומים רבים של מדעי המדינה, סוציולוגיה, כלכלה, גיאוגרפיה, משפט, פילוסופיה ועוד רבים אחרים. ראה גם: לימודי יחסים בינלאומיים.

להלן תמצאו אסופת סיכומים של הקורס "מבוא ליחסים בינלאומיים" המציע הכרות ראשונה עם תחום זה, מושגי יסוד, גישות עיקריות בחקר היחסים הבינלאומיים וכן התייחסות אל אירועים היסטוריים מרכזיים שעיצבו את הזירה הבינלאומית בימינו. כל עמוד סיכום מוקדש לנושא אחר והעמודים השונים מקושרים בניהם על מנת לאפשר למידה נוחה ויעילה. בהצלחה.

פוליטיקה וגישת שלושת המפלסים – הגדרה של פוליטיקה וגישת המפלסים המפרידה בין: מפלס הפרט, מפלס המדינה ומפלס המערכת.

ליברליזם קלאסי – גישה הדוגלת בחופש ובאי-התערבות המדינה.

ניאו ליברליזם – ריאליזם הגנתי והתקפי, מוסדיות ליברלית, תלות גומלין מורכבת, השלום הדמוקרטי, מאזן הכוחות, דילמת הביטחון.

ניאו-ליברליזם – רקע היסטורי והזרם המוסדי – התפתחות הניאו-ליברליזם על רקע המשבר הכלכלי בארה"ב בשנות ה-70 והגישה המוסדית הליברלית.

תלות גומלין מורכבת (כלכלית) – תפיסה לפיה מערכת היחסים הבינלאומית תלויה במערכת מורכבת של יחסים בין גופים שונים שאינם רק מדינות.

תיאוריית השלום הדמוקרטי– הסברה לפיה דמוקרטיות הן יותר שוחרות שלום מטבען וכי אין מלחמות בין דמוקרטיות.

קונסטרוקטיביזם ביחסים בינלאומיים – על השפעתה של תפיסת עולם בעיצוב יחסים גלובליים.

מרקסיזם – תפיסה פילוסופית חברתית מבית מדרשו של קרל מרקס.

קונסטרוקטיביזם מול מרקסיזם – השוואה בין קונסטרוקטיביזם ומרקסיזם בהקשר של יחסים בינלאומיים.

נקודות ציון בהתפתחות הלאומיות – המהפכה הצרפתית, האמריקאית, קולוניאליזם, ריבונות, אביב העמים, שלום וספליה, איחוד איטליה וגרמניה, אמריקה הלטינית, האימפריה העותמנית.

מלחמת העולם הראשונה– מערכת הבריתות והסוגיות הלאומיות שהובילו לפרוץ מלחמת העולם הראשונה

יחסים בינלאומיים בין שתי מלחמות העולם – האינטרסים של מעצמות העולם לאחר מלחמת העולם הראשונה, הזכות להגדרה עצמית, חבר הלאומים והסכמי ורסאי.

הרקע הגרמני למלחמת העולם השנייה – תגובת גרמניה להשפלה בהסכמי ורסאי ועליית המפלגה הנאצית.

המלחמה הקרה – התפתחות מערכת היחסים בין ארה"ב וברה"מ על רקע תוצאות מלחמת העולם השנייה.

המלחמה הקרה ותיאוריית הדומינו – המאבקים העקיפים בין ארה"ב וברה"מ בקוריאה וויאטנם.

משבר הטילים בקובה – האירוע שכמעט הוביל את העולם למלחמה גרעינית.

הסיבות לסיום המלחמה הקרה ותהליך הלסינקי – עליית גורבצ'וב ותהליך התפרקות הגוש הסובייקטי וסיום המלחמה הקרה.

מלחמה – הגדרה – על הגורמים למלחמות והסברים שונים לשכיחות של מלחמות בחברה האנושית.

קלאוזביץ על עקרונות המלחמה – הגדרות המלחמה והרמות השונות של המלחמה על פי קרל פון קלאוזביץ.

המהפכה התעשייתית והמלחמה המודרנית – על הקשר שבין תהליכי תיעוש לבין האופן שבו מתנהלת המלחמה המודרנית.

דוקטרינות וטכנולוגיות צבאיות במלחמת העולם הראשונה והשנייה – תפיסות אסטרטגיות וטכנולוגיות צבאיות ששימשו את המדינות במלחמות העולם

דוקטרינת ההרתעה – כיצד הפך האיום בשימוש בנשק אטומי לכלי הנשק המשפיע ביותר מבלי שנעשה בו שימוש בפועל

מלחמת גרילה וטרור – שיטות לחימה שאינן מדינה אל מול מדינה והשפעתן.

מלחמה – אסטרטגיה, טקטיקה וביטחון לאומי – מונחים בדיון אודות מלחמות.

מדיניות חוץ – הגדרה – מערכת קבלת ההחלטות הנוגעת להתנהלותה של יחידה מדינית במישור הבינלאומי

תשומות במדיניות חוץ – הגורמים הפנימיים המשפיעים על מערכת קבלת החלטות במידניות חוץ

מודלים של קבלת החלטות במדיניות חוץ – מודלים המסבירים את הדרך שבה מתקבלות החלטות של מדיניות חוץ.

תפוקות במדיניות חוץ – התוצרים של מערכת השיקולים במדיניות החוץ.

מדיניות חוץ וקבלת החלטות – הדרכים השונות בהן מתקבלות החלטות במסגרת של מדיניות חוץ.

כלכלה פוליטית בינלאומית – הקשר בין כסף, כוח פוליטי ומערכת היחסים הבינלאומית

מרקנטליזם וניאו-מרקנטליזם – תפיסה בכלכלה פוליטית בינלאומית התופסת את עושרה של מדינה בכמות ההון האבסולוטית שבה.

השפל הכלכלי הגדול – המשבר הכלכלי הגדול שפקד את ארה"ב ואת העולם ב-1929.

מוסדות כלכליים בינלאומיים – קרן המטבעי העולמי, הבנק העולמי, גאט"ט

פוליטיקה של זהויות – על הדרך שבה נוצרות זהויות קבוצתיות ותפקידן.

 זהות, אתניות ולאומיות – על הקשר שבין זהות, אתניות ולאומיות בהקשר מדיני.

סכסוכים אתנו-לאומיים – הגורמים והפתרונות לסכסוכים מדיניים על רקע אתני.

קץ ההיסטוריה או התנגשות הציביליזציות? – השוואת הגישות של פוקויאמה והנטינגטון – נצחונה הסופי של הדמוקרטיה הליברלית הקפיטליסטית או עליית המאבק בין המערב לאסלאם?

גלובליזציה – תהליך הפיכת העולם ל"כפר גלובלי" וטשטוש הגבולות בין מדינות ואזורים

הצדדים האפלים של הגלובליזציה – פשע רב-לאומי, אקולוגיה והתפשטות מחלות.

תום עידן המדינה ריבונית – על שינויים ודעיכה של מוסד הריבונות בזמננו.

פני העתיד של היחסים הבינלאומיים – תחזיות לגבי גורלן של המדינה והמלחמות בעתיד.

סיכומי מאמרים 

ראסט וסטאר – רמות ניתוח – על רמות הניתוח השונות ביחסים בינלאומיים

קגלי וויטקופף – פירושים תיאורטיים מתחרים של הפוליטיקה העולמית – גישות שונות בחקר מדעי המדינה והיחסים הבינלאומיים

 

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: