מבוא ליחב”ל: מוסדות כלכליים בינלאומיים

מבוא ליחב”ל: מוסדות כלכליים בינלאומיים

מתוך: מדעי המדינהמבוא ליחסים בינלאומיים – סיכומים

קרן המטבע הבינלאומי

סוכנות של האו"ם שהוקמה ב1944 לשם ייצוב שערי החליפין וקידום הסחר הבינלאומי. כל מדינה חברה תורמת לקרן הזהב וסכומי כסף במטבע שלה, עושרה (ותרומתה) של המדינה קובעים את כוח ההצבעה שלה. מתפקידיה: פיקוח, ייעוץ והכוונה אך בראש ובראשונה – סיוע מותנה.

הלוואות קרן המטבע הבינלאומי (הIMF) מותנות בביצוע מדיניות ניאו ליברלית (קונצנזוס וושינגטון):

  • רפורמות כלכליות מבניות (לעבר ביזוריות ודה פוליטיזציה)
  • מסחר חופשי (הסרת מכסים ומכסות על יבוא, הגבלת סובסידיות ממשלתיות, עידוד יצוא)
  • מדיניות לעידוד השקעות חיצוניות פרטיות ומוסדיות.
  • ריביות גבוהות (למשיכת משקיעים)
  • איזון תקציבי – העלאת מיסים וצמצום הוצאות (הפחתת האינפלציה)
  • פיחות

קרן המטבע נתפסת לעתים קרובות ככלי שרת ביד המדינות העשירות הקפיטליסטיות. תנאיה מעוררים טרוניות וטינות אצל מבקשות הסיוע.

נקודת מוצא מוניטארית (עד1971): הצמד הדולר לזהב והמטבעות האחרים לדלר, תוך שמירה על יכולת ניוד מינימאלית, לאחר מכן שערי חליפין ניידים (המשתנים בהתאם לכוחות השוק)

הבנק העולמי לשיקום ופיתוח

סוכנות מיוחדת של האום הקרויה גם הבנק העולמי. מרכז בוושינגטון העיר והוא מממן מפעלי פיתוח מדינות החברות על ידי מתן הלוואות לממשות או הלוואות בערבו ממשלתית. תנאי לחברותה של מדינה בבנק הוא חברותה בקרן המטבע הבינלאומית

מטרה מקורית: סיוע בשיקום אירופה אחרי מלחמת העולם השנייה.

ייעדו העיקרי של הבנק העולמי כיום: מתן הלוואות ומענקים לעידוד צמיחה כלכלית ולהפחתת עוני העולם.

גאט"ט GATT – ארגון הסחר העולמי.

ארגון שהוקם ב1948 ביוזמת האום לצמצום הגבלות הסחר, בעיקר במדינות מתפתחות. ב1966 הוחלף בארגון הסחר העולמי. המדינות אשר מהוות צד לאמנה מחזיקות בידיהן למעלה מ80% מהסחר העולמי.

עקרונות יסוד – עקרון "המדינה המועדפת ביותר (MFN – אי אפליה במתן הטבות סחר) הדדיות בגישה לשווקים, שקיפות, ליברליזציה הדרגתית, ביטול נוהגי לא הגונים (כסובסידיות ליצוא והצפה)

לגאט"ט נהלים משפטיים מחייבים להכרעה ביחס לתלונות המובאות בפניו על ידי המדינות החברות לדוגמא –

  • הגאט"ט פסק כנגד ארה"ב על שהטילה מכסים על יבוא פלדה.
  • הסתייגות האיחוד האירופי מיבוא חיטה מהונדסת גנטית מארה"ב העמידה למבחן את ההנעה האמיתית להצבת מגבלות שאינן מכסים על יבוא : האם בקשת רווחים או שיקולים של בריאות הציבור?

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: