מבוא ליחב"ל – סיכום מאמר: ראסט וסטאר – רמות ניתוח

מבוא ליחב"ל – סיכום מאמר: ראסט וסטאר – רמות ניתוח

מתוך: מבוא ליחב"לסיכומי מאמרים במדעי המדינה

רוב מדעני המדינה רואים את תפקידם העיקרי ביכולת ניתוח התנהגות השחקנים (ארגונים גדולים ואף מדינות) במגרש הבינ"ל וניסיון חיזוי מעשיהם בעתיד. תהליך ההתייחסות לגורמים הרלוונטיים תוך בחינת כל המאפיינים הסביבתיים במטרה לגלות בדיוק רב כמה שניתן את העתיד להתרחש הוא הקושי העיקרי של המדע.

כדי לבחון גוף מסוים נדרש להתמקד בפעולות הנעשות בתוכו, במדיניותו כלפי הסובבים אותו וגם לראות נכון את התמונה הכוללת על מנת להגיע למסקנות נכונות. לצורך בדיקה מעמיקה של התנהגות הגוף, מקובל להשתמש במספר רמות ניתוח.

לכל גוף מספר רב של מאפיינים שחלקם יכולים להיות משותפים ו/או זהים לארגונים אחרים וגם מספר לא מבוטל של אלה הרלוונטיים לגביו בלבד. בחינת מדיניות החוץ מאפשרת לנו לקבל את הרמה המקיפה ביותר של הניתוח, אך אסור להתעלם מכל המרכיבים הפנימיים שמתבררים גם כבעלי ההשפעה על מדיניות החוץ. השימוש ברמות ניתוח שונות עוזר לנו להעלות את השאלות הנכונות שהתשובות אליהן יתנו אפשרות לראות את המצב ממספר מרבי של זוויות ראיה.

 

מקובל להשתמש ב-6 רמות ניתוח:

  1. פרט (אישיותם של מקבלי ההחלטות) – מאפשר לראות את הרקע של מקבלי ההחלטות ולדעת איזה החלטות קיבלו בעבר.
  2. תפקידם של מקבלי ההחלטות – מגלה עד כמה הדמויות המעורבות בחיי הארגון ומה יכולת ההשפעה האמיתית שלהם על החלטותיו ומהלכיו.
  3. מבנה גוף שולט – צורת הארגון שעומד בראש המערכת ונותן הערכה לגבי אפשרויות לביצוע הפעולות הקיימות בו. גם ברמה זו קיים לעיתים שוני רב בין הגופים השונים.
  4. מדינה (מאפייני המרכיבים) – כל מדינה/ארגון מורכב ממטריה משלו, בעלת נתונים ייחודיים המשפיעים על תהליך קבלת ההחלטות. בהיבט הזה יש להתייחס למצבו הכלכלי של הגוף ואף למנטאליות של הדמויות המרכיבות אותו.
  5. תת-מערכת (מערכת יחסי-חוץ) – הגוף לא יכול להתקיים במצב של נתק מוחלט מסביבתו, לכן נדרש לבחון את מערכת היחסים שלו עם גופים אחרים ואת מערכת יחסי הגומלין עמם. ברמת ניתוח זו יש להתייחס גם לשיטת ממשל בארגון ובגופים עמם הוא בא במגע.
  6. מערכת (המערכת העולמית) – ברמה הזאת מתייחסים לרמת העניין שהעולם החיצוני מגלה כלפי המדינות המעורבות, בוחן את היכולות הטכנולוגיות והצבאיות שקיימות במדינה ובנוסף לכך בודקים את היחסים עם מעצמות-העל.

אין לשכוח שבמערכת המדינית יש גורמים נוספים שפועלים ודואגים לאינטרסים של עצמם (בנוסף למדינות). גופים אלה יכולים להיות מסחריים (חברות פרטיות), בינ"ל (כאלה שהוקמו ע"י מספר מדינות) ואף אתניים (קבוצות בדלנים הנמצאת בתחום מדינה מסוימת). על המדינה לדעת לעבוד ולהתמודד עם כל הגורמים האלה עקב היותם שחקנים בעלי חשיבות בפוליטיקה העולמית ולנסות להפיק מהם את התועלת המרבית.

רמות הניתוח מתחברות ביניהן למערכת כוללת ולכן נדרש להתייחס לכל אחת מהן באופן ראוי, כדי לחזות את העתיד להתרחש בצורה הטובה ביותר. אך תמיד יש לזכור כי רמת המידע הקיימת והשאלות השונות שצריכות להישאל, יכולות להציג פרספקטיבה שונה והסבירות לא להתייחס לאחד הגורמים הקיימים בכל מקרה משאירות במערכת המדינית של ימינו מידה מסוימת של ספקולציות והסתמכות על האינטואיציה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: