סיכום בהיסטוריה: פעולות היישוב למען יהודי אירופה

פעולות עזרה והצלה למען יהדות אירופה:

העזרה לבריטים באה לידי ביטוי ע"י התנדבות הצנחנים לצנוח בארצות אירופה הכבושות ובהקמת הבריגאדה היהודית.

הצנחנים באירופה- שיתוף הפעולה בין ההגנה לבריטים הוליד את אחד המבצעים הנועזים של הישוב בתקופת המלחמה. 32 בחורות ובחורים מא"י צנחו בארצות הכיבוש באירופה , למטרות ריגול מודיעני וכדי לארגן פלוגות פרטיזנים יהודים למלחמת גרילה בנאצים. 32 הצנחנים אומנו על ידי הבריטים והוצנחו במהלך 1944 ברומניה, הונגריה, סלובקיה, יוגוסלביה, איטליה ובולגריה. 12 מהצנחנים נפלו בידי האויב, שבעה מהם הוצאו להורג ( ביניהם חנש סנש, אנציו סירני,חביבה רייך, פרץ גולדשטיין, רפי וייס). מחקרים היסטוריים הנערכים בימינו מעידים כי הנהגת היישוב ידעה על הסיכויים הקלושים להצלחת פעולת הצנחנים, ובודאות כי ייתפסו, יילקחו בשבי ואף יוצאו להורג. בכל זאת הוחלט על היציאה למבצע, מפני שהנהגת היישוב התעקשה ליצור תדמית לפיה היישוב מתגייס במלואו למען היהודים באירופה.

הבריגאדה היהודית- ב-1944 הוקמה הבריגאדה היהודית. עד לשנה זו לא הפסיקה הסוכנות להיאבק על הקמת צבא יהודי עצמאי. רק ב-44 אפשרו הבריטים להקים את הבריגדה היהודית שלא השתייכה לאף דיוויזיה והייתה עצמאית. היא מנתה 5000 חיילים , שגויסו משלושת גדודי הרגימנט, אליהם סופחו גדודי תותחנים, הנדסה, תובלה וקשר. זו הפעם הראשונה , שהוכרה זכותם של היהודים להילחם כחטיבה עצמאית תחת דגל וסמל יהודי תחת פיקוד יהודי.

בצפון איטליה לחמו חיילי הבריגדה בקרבות מול הנאצים בסוף חורף 1945.

שנות השלושים ומלחמת העולם השנייה

סיכומים בהיסטוריה לבגרות

עוד דברים מעניינים: