דיני תאגידים – סיכומים

להלן תמצאו אסופה של סיכומים בקורס "דיני תאגידים למנהלים" של האוניברסיטה הפתוחה (קורס 13018).

הקורס "דיני תאגידים למנהלים" מיועד להקנות הכרות בסיסית עם מערכת החקיקה הנוגעת לחברות וגופים עסקיים ואחרים במדינת ישראל. הקורס עוסק בנושאים כמו מהותו של התאגיד או החברה, סוגיות משפטיות, שאלות של הון חברה, מבנה וחובות דיווח.

להלן תמצאו רשימת קישורים לסיכומים של חומרי הקורס "דיני תאגידים" המבוססים על ספר הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה. בכל אחד מהקישורים תמצאו עמוד סיכום המתקשר לאחד מנושאי הקורס ובתוכו גם קישורים פנימיים לעמודי סיכום אחרים רלוונטיים.

סיכומי הקורס "דיני תאגידים" למנהלים הינם חלק מאסופת הסיכומים של האוניברסיטה הפתוחה כאן באתר וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים שלנו. כמו כן תוכלו למצוא שימוש במאגר מונחים ומושגים במנהל עסקים המופיע כאן באתר.

נושאי הקורס "דיני תאגידים למנהלים"

מבוא (ראה גם מילון מושגים בסיסי בדיני תאגידים)

בעיית הנציג

פתרונות לבעיית הנציג

מנגנוני שוק ובעיית הנציג

האישיות המשפטית הנפרדת של החברה

סיכום מאמר: תפקידם של דיני תאגידים  \ הנסמן וקרקמן

הגבלת אחריות

פיזור הסיכון

יתרונות וחשיבות הגבלת האחריות

פס"ד פרי העמק

הרמת מסך

הצדקת הרמת מסך

הרמת מסך – פסקי דין

הרמת מסך ודיני עבודה

מימון דק

פסיקה במימון דק

הדחייה

הרמת מסך באשכול חברות

תכלית החברה

גישות לתכלית החברה

חוק החברות ותכלית החברה

תקנון החברה

מעמדו המשפטי של תקנון החברה

יכולת שינוי תקנון החברה לאורך זמן

שמירת הון וחלוקה

שמירת הון וחלוקה- מושגי יסוד

חלוקת הון מותרת ואסורה

מהי חלוקת הון

מניות הטבה

זכויות הצבעה של בעלי המניות וניגודי אינטרסים

פס"ד כבלי ציון 

עיקרון הגילוי (לפי חוק ניירות ערך)

השחקנים בשוק ההון

שוק ההון ועיקרון הגילוי

תשקיף

פרסום מידע רך

מבנה ומשטר החברה- מוסדות החברה

האספה הכללית

דירקטוריון

המנכ"ל

בג"ץ איגוד קופות הגמל נגד שר האוצר

בעיית הנציג בין החברה לבעלי המניות

חובת אמונים– ס' 254

מנגנוני אישור

הפרה של חובת אמונים

חובת הזהירות- ס' 252

כלל שיקול הדעת העסקי

פרשת סיטיגרופ ושיקול הדעת העסקי

חובת הפיקוח

חובות כלפי בעלי מניות

גופים מוסדיים

פטור ביטוח ושיפוי

חובות בעלי שליטה

 מיהו בעל שליטה

מהן החובות המוטלות על בעל שליטה

בעלי שליטה – בקרה מבנית: דירקטוריון, דחצי"ם וועדת ביקורת

הדירקטוריון

ועדת ביקורת

דירקטור חיצוני:

דירקטור בלתי תלוי

"עניין אישי" של בעל-שליטה בעסקה עם חברה ציבורית

אישור עסקאות עם בעלי שליטה: ההתמודדות המשפטית של חוק החברות

עסקה שיש לבעל השליטה עניין בה

הכרעה באישור עסקה שיש לבעל השליטה עניין בה

ביקורת שיפוטית

הפרדה בין בעלות לשליטה:

עילת הקיפוח

הצעת מניות פרטית בחברה ציבורית

תביעה נגזרת

תובענה ייצוגית

שותפויות

הליך ההתאגדות

תורת האורגנים

פתרון קייס לדוגמא

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: