דיני תאגידים: פרסום מידע רך

דיני תאגידים: פרסום מידע רך

הסיכום שלפניכם לקוח מתוך אסופת סיכומי הקורס "דיני תאגידים למנהלים", ראו גם מאגר הסיכומים במנהל עסקים וכן מאגר הסיכומים של האוניברסיטה הפתוחה

מידע הצופה פני עתיד נקרא "מידע רך", למשל תחזיות ואומדנים. התממשות אירועים אלו אינה וודאית –תחזית, הערכת שווי ואומדן לא יתממשו בוודאות. לרוב, הציבור ירצה שמידע רך ידווח. אולם מצד שני, מתן אפשרות לפרסם מידע כזה מאפשר לחברה לפרסם מידע ספקולטיבי. אין חובה לדווח מידע רך כזה, אולם יש מבחן המסדיר מתי כן כדאי לדווח עליו. המבחן הוא מהותיות הפרט לחברה אל מול ההסתברות שבה הוא צפוי להתממש. ככל שהמהותיות גדולה יותר, נסתפק בהסתברות נמוכה יותר להתממשות התרחיש.

כאשר חברה מדווחת על המידע הרך, יש אפשרות לחברה לקבל סעיף ביטוח שלא יאפשר למשקיעים אח"כ לתבוע אותה בדיעבד אם המידע לא התממש. אם החברה ציינה בזמן שמדובר במידע רך, שלאו דווקא יתגשם, והסבירה מדוע מידע זה הגיוני וסביר, והצביעה על הגורמים האפשריים שיכולים להוביל להתממשותו או לאי התממשותו – התקיימות תנאים אלו כולם מספקת מעין תעודת ביטוח לחברה.

אזהרת רווח- היא אזהרה שהחברה לא תעמוד לבטח בהתחייבויותיה הכספיות, והיא דוגמא למידע רך שכדאי לפרסמו כתעודת ביטוח להמשך.

חברה שצריכה הייתה לפרסם דוחות במועד ולא פרסמה אותם – ישנם מנגנונים לטפל בה. לרשות ישנה יכולת להטיל עיצום כספי על החברה. זוהי סמכות חדשה יחסית המופיעה באתר הרשות. כל העיצומים הכספיים שהוטלו על חברות ובעלי עניין בחברות מפורטים באתר. אם אדם הפר חובה בגילוי, קיבל הזדמנות לתקן זאת אך לא עשה כן בהפרה מתמשכת – יש גם אפשרות לכפל עיצום. סכומים אלו יכולים להיות גם גבוהים – 100,000 ₪ למשל. לא מדובר בסכום קבוע פר חברה אלא בסכום קבוע בתקנון ואחיד לכל החברות, גדולות וקטנות כאחד. בשביל להמנע מעיצומים אלו יש אפשרות לפנות בנוהל פניה מקדמית. נוהל פניה מקדמית הוא נוהל בו החברה פונה לרשות, ושואלת בעצתה האם היא צריכה לפעול כך או אחרת. נוהל זה קיים עבור כל נושא, ולא רק עבור חובת הגילוי. מרגע שפונה חברה לרשות חובה עליה לקבל את הכרעתה בנושא. במובן זה זוהי חוות דעת מחייבת ולא מייעצת.

ראה גם: תשקיף

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: