פסיכולוגיה בחינוך – סיכומים

לפניכם אסופת סיכומים בקורס "פסיכולוגיה בחינוך" של האוניברסיטה הפתוחה.

מבוא

הפסיכולוגיה בחינוך מתמקדת ביישום הידע הפסיכולוגי להבנת גורמי התנהגותו ודרכי הסתגלותו של הפרט בתהליך החינוך והלימוד בבתי ספר.

"מה" – באילו נושאים עוסקת הפסיכולוגיה בחינוך?

"איך" – מהן השיטות שבאמצעותן נאסף הידע בנושאים אלה ?

"למי" – מי הם צרכני הידע של הפסיכ' בחינוך?

נושאי הפסיכולוגיה בחינוך

מאחורי התנהגויות מסתתרות גורמים פסיכולוגיים  רבים המשפיעים על תהליך ההוראה – למידה. ניתן לסווגם לשלוש קבוצות עיקריות:  גורמים הנעתיים, גורמים הכרתיים וגורמים חברתיים.

סיכומי פרקי הקורס:

יחידה 1: גורמים הנעתיים

תיאוריית מדרג הצרכים של מסלו

גורמים הנעתיים בקרב תלמידי בית ספר

ייחוס פנימי וחיצוני

דימוי עצמי

חרדה

חרדה מצבית ומוכללת

מדידת חרדה

חרדה ולימודים

סקרנות

סיבות לסקרנות

סוגי סקרנות

סקרנות במערכת החינוך

יחידה 2 – גורמים הכרתיים בתלמיד

משכל

השפעת התורשה והסביבה על משכל

התפתחות המשכל לפי פיאז'ה

הבסיס החברתי של ההתפתחות הקוגניטיבית

הגישה הפסיכומטרית למשכל

גישת עיבוד מידע למשכל

הגישה התלת מימדית למשכל

גישת ריבוי האינטליגנציות ואינטיליגנציה רגשית

מדידת משכל

יצירתיות

יצירותיות: חקר היוצרים וחקר היצירה

יצירתיות בפסיכואנליזה

חקר יצירתיות אצל ילדים

הקשר בין משכל ויצירתיות

יחידה 3 – גורמים חברתיים

מבנה הקבוצה

הצורך להשתייך לקבוצה

נורמות בקבוצה

המורה והנורמות בכיתה

שיפוט והתנהגות מוסרית

התפתחות מוסרית אצל פיאז'ה וקולברג

תהליכים קבוצתיים בכיתה ובחינוך

מיומנות חברתיות בקבוצה

סוציומטריה

חברויות בקבוצה

האינטרנט כמסגרת חברתית

יחידה 4 – למידה

מהי למידה

הגישה הביהביוריסטית ללמידה

התניה קלאסית – פבלוב

תהליך ההתניה הקלאסית

התניה קלאסית מדרגה גבוהה: הכללה והבחנה

הכחדה והחלמה ספונטנית של התניה

הבדלים אינדיביאוליים בתהליך ההתניה

התניה אופרנטית – סקינר

התניה אופרנטית מול התניה קלאסית

חיזוק חיובי ושלילי בהתניה אופרנטית

התניה אופרנטית בבית הספר

תיאורית הלמידה של תורנדייק

התיאוריה של טולמן והגישה הקוגניטיבית ללמידה:

גישה פנומנולוגית ללמידה ולמידה רגשית

למידת חיקוי – בנדורה

למידת חיקוי בבית הספר

למידה מכאנית לעומת למידה משמעותית

למידת קבלה לעומת למידת גילוי

העברה בלמידה

חינוך תחומי השכל

תיאוריות היסודות הזהים בלמידה

תיאורית ההכללה בלמידה

המורה כמסייע להעברת הלמידה

למידה יעילה: חזרה פעילה ובחינה עצמית

סגנונות למידה

מחשבים בחינוך 

תנאים מפריעים ללמידה

ליקויי למידה

אבחון ליקויי למידה

יחידה 5 – בית הספר והמורה

בית הספר כארגון

תפקידי בית הספר: 

מוטיבציה והנעה להוראה של מורים

הצלחה בהוראה

המורה כמנהיג

משמעת בכיתה

אלימות בחינוך, בבית הספר ובכיתה

דרכי הוראה

הרצאה

דיון

שיטות הוראה מיוחדות

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: