למידת חיקוי בבית הספר – סיכום

למורים השפעה כמודל לחיקוי על תלמידיהם. קונין וגומפ, 1961 ערכו מחקר שבו השוותה התנהגותם של ילדים אשר למדו בכיתות בהם לימדו מורים תוקפניים. תוצאות מחקרם העלו תוצאות דומות כשל מחקרם של בנדורה ועמיתיו. מחקר זה הינו דוגמא נוספת לעקרון לפיו דגם משמש כמקור ללמידה גם אם אינו מתכוון לכך: המורים לא התכוונו ללמד את תלמידיהם התנהגות תוקפנית אלא שתוקפנותם של הילדים היתה חיקוי להתנהגות מוריהם. למידת חיקוי חשובה בהתנהגות ריגושית וגם בתחומי התנהגות אחרים. בנדורה הראה את חשיבות החיקוי גם בתהליכי חשיבה. במחקר שערך הציג הוא לילדים את הסיפורים אשר בעזרתם בדק פיאז'ה את רמת השיפוט המוסרי. בדיון על תוצאות ניסוי זה בנדורה מדבר על השפעת החיקוי ועל השינוי בשיפוט המוסרי עקב השפעת המבוגר, אבל מסקנותיו אינן חד-משמעיות – יתכן כי ילדים משמיעים תשובות כפי ששמעו מהמבוגרים, על דרך החיקוי, וזה נבע מרצונם להפגין קונפורמיות ולא משינוי ממשי בשיפוטם המוסרי. גם בתחום הלימודים ניכרות תוצאות החיקוי, כאשר מורה מביא לכיתה דוגמאות לפתרון בעיות בדרך מסוימת, לומדים התלמידים לפתור את הבעיות באותה הדרך, תלמידים המחקים את המורה בגישתו לבעיות לימודיות צפויים לקבל חיזוק כמו ציונים טובים ושבחים. לעומת זאת, תלמידים המפגינים ניסיונות מקוריים לפתרון צפויים לחוות דחייה. מורה המציג בעיה ומדגים מספר שיטות לפתרונות עשוי לשמש דגם לפתרון בעיות בדרך חשיבה מסתעפת. מודל כזה  יתרום ליצירת גישה מגוונת ללימודים בקרב תלמידיו,  מורים אינם רק מלמדים חומר מסוים אלא גם משמשים ללא ידיעה מודעת, מודלים לגישות ולדרכי חשיבה. 
יעילותם של המורים כמודלים לחיקוי רבה ביותר בעיקר בגלל המיצב הגבוה שהילדים מייחסים להם. ככל שחשיבותו רבה יותר בעיני הלומד כך יטה יותר לחקותו – מיצב זה משפיע בעיקר בכיתות הנמוכות.  ככל שהילד מתבגר עולה חשיבותה של קבוצת השווים כמודל לחיקוי ומעמד המורה יורד בעיני הילד ירידה תלולה ובמקביל גם כוחו של המורה כמודל לחיקוי, יעילותו של המורה הולכת ומצטמצמת לתחומים מסוימים מוגדרים. אחת ההשפעות החשובות של המורה כמודל לחיקוי הוא בבחירת מקצוע – הרבה סטודנטים לחינוך פנו לתחום זה וציינו כגורם משפיע על החלטתם שם של מורה שאצלו למדו בעבר.  מבין הדברים הנלמדים בבית הספר יש הנלמדים כמעט באופן בלעדי באמצעות חיקוי ויש כאלה שבהם לחיקוי תפקיד מסוים, נוסף לדרכי למידה אחרות.  התחומים בהם החיקוי משמש תפקיד מרכזי הם בעיקר התחומים של רכישת מיומנויות כמו כתיבה ושפות, הלמידה היסודית נעשית באמצעות הפניית קשב, חזרה ושינון. התלמידים רואים כיצד יש לכתוב מילה וכיצד יש לבטאה והם חוזרים ומשננים בדיוק את מעשיו של המודל – המורה. בתחומים אחרים הנלמדים בבית הספר כגון: התנהגות, תהליך קבלת החלטות או יחסים עם הזולת, משמש תהליך החיקוי גורם חשוב אבל לא בלעדי ללמידה – התלמידים יושפעו גם ממקורות אחרים במשפחה ובחברת הגיל – הלימוד של כ"א יושפע מאישיותו, ממניעיו ומניסיונותיו בעבר.

חזרה אל: למידהפסיכולוגיה בחינוך – סיכומים

מועדון 27 – מיתוס או מציאות?

מה משותף לג'ימי הנדריקס, ג'ניס ג'ופלין, ג'ים מוריסון, קורט קוביין, איימי וויינהאוס? והאם בשביל תהילת עולם צריך למות צעיר? מיתוס מועדון 27

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

חמש שאלות לזיהוי חרטטנים

חמישה כללי אצבע שיעזרו להם לזהות חרטא כשאתם פוגשים אותה ולהתמודד עם טענות ומידע שמוצג בפנינו. המדריך להמנעות מחרטטנים

להשתפר: