הקשר בין משכל ויצירתיות – סיכום

האם יש קשר בין אינטיליגנציה ליצירתיות:
צריך מידת סף של אינטליגנציה. טענה מרכזית: במידת הסף רמת האינטיליגנציה גבוהה כך גם רמת היצירתיות והמתאם הוא גבוה. ברמת אינטילגנציה נמוכה, רמת היצירתיות נמוכה. מעל משתנה הסף – ממוצע ומעלה לא ניתן להגיד שככל שהינטיליגנציה עולה היצירתיות עולה ולכן המתאם נמוך. כדי שיצירתיות תבוא לידי ביטוי צריך ממוצע של אינטליגנציה. מעבר לרמה הממוצעת של האינטליגנציה אף אחד לא מבטיח שגם רמת היצירתיות תעלה. IQ + יכולת התמדה וחריצות + חשיבה מסתעפת = המתאם בין אינטליגנציה ליצירתיות יעלה.

 

גדלס וג'קסון ערכו מבחני יצירתיות. ממצאי מחקרם מראים שעל אף פער של 23 נקודות במנת משכל בין הילדים היצירתיים לבין הילדים האינטליגנטים (לרעת היצירתיים), משיגים הילדים היצירתיים הישגים לימודיים זהים לאלה שמשיגים הילדים בעלי ציוני המשכל הגבוהים. ממצא זה ניתן להסיק שתכונת היצירתיות תורמת להישגים לימודיים לא פחות מאשר משכל גבוה.

 

ולאן וקוגאן ניסו לבדוק הביטים פסיכולוגים חברתיים הקשורים ברמות שונות של משכל ושל יצירתיות. כאשר בודקים אוכלוסייה שלמה, הקשר בין יצירתיות לבין משכל חזק ביותר, אבל ברמות השונות של המשכל הקשר שונה, וברמה הגבוהה אפשר לדבר על פעילות אינטלקטואלית מסוגים שונים. פעילות זו נוגעת לחשיבה מסתעפת ולחשיבה מתמקדת – היות ושני סוגי החשיבה שייכות למבנה האינטליגנציה הכללי, הטיעון בדבר ההפרדה בין משכל ליצירתיות אינו נראה רלוונטי לגבי כלל האוכלוסייה. לשני המרכיבים נודעת חשיבות ברמות האינטליגנציה הגבוהות.

 

לסיכום, נראה כי אי אפשר להסביר את הקשר בין משכל לבין יצירתיות לפי רמות משכל שונות: ברמות משכל נמוכות לא נמצא יכולת יצירתית. ברמות משכל בינונית הפיזור ביצירתיות יהיה גדול יותר. ברמה של מחוננות שכלית (מנת משכל מעל 130) נמצא את הפיזור הגדול ביותר. גם ברמות משכל גבוהות נמצא ילדים שכושרם היצירתי נמוך ביותר, ולכן נראה שאם רוצים לגלות בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר של יצירתיות בעלת ערך חברתי, הדרך הנכונה היא לאתר את בעלי המשכל הגבוה, לזהות מביניהם את בעלי החשיבה המסתעפת המפותחת ביותר, וגם זה עדיין לא מספיק.

תכונה בולטת שנמצאה במחקרים של היוצרים הגדולים בכל התחומים היא ההתמדה בעבודתם – לכן יש צורך לבדוק את יכולת ההתמדה של הילדים שעמדו בקריטריונים של משכל ויצירתיות. את יכולת ההתמדה בודקים במבחני מצב הבודקים לאורך פרק זמן ארוך יחסית את ההתמדה בביצוע משימה משמעותית המעניינת את הנבדק.

רק באמצעות שלוש התכונות: משכל גבוה, חשיבה מסתעפת גבוהה ויכולת התמדה גבוהה – יש סיכוי לגלות את היוצרים הפוטנציאליים.

 

חזרה אל: פסיכולוגיה בחינוך – סיכומים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: