התניה אופרנטית \ סקינר – סיכום

מושגים חשובים: חיזוק (חיובי / שלילי, חלקי, מלא), עונש, הכללה, הבחנה, הככחדה)

יישומים של התניה אופרנטית (שכנדרש במבחן להסביר התנהגות להשתמש בזה): עיצוב התנהגות, כלכלת אסימונים, הוראה מתוכנתת

עקרון פרימאק.

סקינר חקר את תהליך הלמידה, ערך ניסויים ביונים ועכברים באמצעות תיבת סקינר, בה מותקן מנוף אשר באמצעותו נפתח אשנב קטן.העכבר שמוכנס לתיבה לומד ע"י ניסוי וטעייה – הוא מתרוצץ עד שנוגע בטעות במנוף אשר מביא אוכל כך לאחר מספר פעמים החוקר נוכח לדעת שמספר הלחיצות על ידית המנוף גדלה ככל שהניסוי נמשך. ניסוי זה מדגים את עקרונות היסוד של התניה אופרנטית:

  1. למידה מתבטאת בהגדלת ההסתברות של הופעת התנהגות מסויימת. לפני הניסוי ההסתברות שהעכבר הרעב ילחץ על המנוף היתה מעטה. לאחר שלמד את הקשר בין לחיצה על המנוף לבין הופעת המזון, גדלה ההסתברות להופעת התנהגות זו.
  2. לבע"ח קשת רחבה של התנהגויות להן הוא מסוגל. הלמידה מתבססת על הופעה ספונטנית של התנהגות מסויימת שהיא ההתנהגות הרצויה אותה יש ללמוד.
  3. אם לאחר הופעתה הספונטנית של התנהגות מסויימת זוכה בע"ח לתגמול, תגדל ההסתברות שהוא יחזור על התנהגות זו לשם השגת התוצאה הרצוייה. התגמול על התנהגות רצוייה נקרא חיזוק.
  4. נסיונות חוזרים ונשנים שבהם מופיע חיזוק להתנהגות מסויימת מסייעים ללמידה של התנהגות זו.

 

תנאי ללמידה בהתניה זו הוא עשייה. למידה זה קשר בין גירוי לתגובה. לפי תורנדייק אשר ניסח את חוק התוצאה האורגניזם לומד במצבים מסוימים איזה תגובות נותנות לו את התוצאה שהוא רוצה והמדובר על התנהגויות רצוניות. בעצם זו למידה שתיתן חיזוקים.

 

מה בין התניה קלאסית לבין התניה אופרנטית ?

התניה אופרנטית (אינסטרומנטלית)                                התניה קלאסית

 

דומה:

בשניהם מתרחשים התהליכים: רכישה, הכחדה, החלמה ספונטאנית, התניה מחדש. גם תהליכי הכללה והבחנה משותפים.

בשניהם מדובר בלמידה בתהליך של קשר בין מאורעות.  קלאסית: גירוי מותנה>לא מותנה; אופרנטית תגובה>חיזוק.

בשניהם מדובר בתגובה שתדירותה עולה בעקבות הלמידה

בשניהם התגובה נשלטת ע"י הסביבה. בקלאסית – הצגת הגירוי המותנה ששאב את כוחות מהלא מותנה; אופרנטית – התגובה נשלטת ע"י מאורעות סביבתיים מהעבר ומחיזוקים.

 

שונה:

האורגניזם אקטיבי: מפעיל את הסביבה               האורגניזם פסיבי. אין לו השפעה על הנסיבות בהן ניתן החיזוק.

במגמה להביא לשינוי שיזכה אותו בגמול

 

התגובה היא מוטורית רצונית נשלטת ע"י מע'       התגובה היא רפלקסיבית נשלטת ע"י מערכת העצבים האוטונומית.

העצבים הסומטית והשרירים הרצוניים

 

התניה זו מאפשרת ללמד תגובה מורכבת לא נלמדות תגובות חדשות. התגובה הנלמדת (המותנית) דומה ללא

שלא בוצעה עד כה                                             מותנית – תגובה רפלקסיבית טבעית

ראו גם:

התניה אופרנטית מול התניה קלאסית

למידה אופרנטית

חיזוק חיובי ושלילי בהתניה אופרנטית

התניה אופרנטית בבית הספר

מונחים בפסיכולוגיה: חיזוק על פי סקינר חיובי\שלילי\מלא\עונש

חיזוק ועונש בפסיכולוגיה התנהגותית

חזרה אל: למידהפסיכולוגיה בחינוך – סיכומים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: