הבדלים אינדיביאוליים בתהליך ההתניה (הקלאסית) – סיכום

פבלוב שם ליבו להבדלים האינדוידואלים בתהליך ההתניה: ישנם כלבים הניתנים ללמידה בנקל וכאלה שאינם מצליחים ללמוד כלל. פבלוב לא ידע להסביר את התופעה במדוייק אך הוא ייחס את יכולתו של האורגניזם להיות מותנה בנקל או ביתר קושי לתכונה מיוחדת של האורגניזם: טמפרמנט או מזג. הבדלים אלה מוצאים ביטויים בטווח נרחב ומגוון יותר בקרב בני אדם. האדם בהיותו אורגניזם מפותח ומורכב יותר, חווה למידות רבות ומורכבות ועל כן יש לו האפשרות לנצל למידות אלה ולתת להן ביטוי אישי במגוון מצבים. בנוסף, הלמידה קשורה גם להבדלים אינדוידואליים: תכונות אישיות שונות מתערבות ומשפיעות על יעילות למידתו של היחיד. פחדים וחרדות נלמדים בד"כ בתהליך  של התניה קלאסית ולאחר הלמידה הם משפיעים על ההתנהגות ומשנים אותה. לדוגמא חרדה ועצמתה משפיעות על הלמידה: ילדים הנבדלים ברמת החרדה לומדים במידת קושי שונה משימות לימודיות שונות. בעלי חרדה גבוהה למדים בנקל יותר משימות לימודיות פשוטות ובעלי רמת חרדה נמוכה לומדים נקל סוגי למידה מורכבות. דוגמא לגורם אישיות מתערב חקר אייסנק, 1998. הוא ערך ניסויים בכדי לבדוק התניה בקרב בני אדם ומצא שגם הם נבדלים זה מזה ביכולתם ללמוד באמצעות התניות.באחד מניסוייו ניסה הוא להתנות את רפלקס מצמוץ העפעף לצלצול פעמון והוא מצא הבדלים אינדוידואלים בין אינטרוברטים (מופנם) לבין אקסטרוברטים (מוחצן): המופנמים למדו במהירות כפולה מזו של המוחצנים. אם כך ניתן להסיק כי היכולת להיות מותנה בקלות היא תכונה עצמאית של האורגניזם אבל אפשר שהיא קשורה לתכונות אחרות שלו.

חשוב להפנות את תשומת ליבם של המורים להבדלים האינדוידואלים בתהליך הלמידה.מורים העובדים בשיטת הוראה שמטרתה להביא את התלמידים להישגים אחידים בקצב אחיד פחות או יותר חשוב שיקחו בחשבון הבדלים בין הלומדים מבחינת יכולת וקצב הלמידה. כדי לנצל את עקרונות הלמידה של פבלוב לצורך למידה בבי"ס, יש לבחור בתגובה הקיימת כבר בהתנהגות התלמיד ולהציג לה גירוי חדש. לדוגמא: אם בלימוד קריאה רוצים לעורר בתלמיד את המחשבה על כלב בתמידות להופעת האותיות של המילה, ניתן להשתמש בגירוי בלתי מותנה כמו תמונת כלב, גירוי המעורר בתלמיד את האסוציאציה המתאימה. הופעה חוזרת של האותיות (גירוי מותנה) בצמידות לתמונת כלב (גירוי בלתי מותנה) תביא מאוחר יותר לזיהוי המילה גם מבלי שתופיע התמונה. כיוון שהלמידה בקרב בני אדם מתבססת על מערכת של סמלים בעיקר שפה, הרי שההתניה בבי"ס היא על פי רוב התניה מדרגה גבוהה והיא איננה מתבססת על רפלקסים אלא על למידות קודמות.

חזרה אל: למידהפסיכולוגיה בחינוך – סיכומים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: