הכחדה והחלמה ספונטנית של התניה (קלאסית)

הכחדה = תהליך שבו מבטלים את הלמידה /  הגירוי / הקישור / התגובה המותנית ע"י ניתוק הקשר בין הג.מ. לג.ב.מ. ומציגים רק את הגירוי המותנה. איך עושים זאת ? כל פעם שנצלצל בפעמון לא ניתן לכלב אוכל ואז הכלב לומד שצלצול לא מביא אוכל ולאט לאט הוא יפסיק לרייר. הכחדה לא מוחקת לגמרי את הלמידה. לעתים, אף משלמדנו לא להגיב לגירוי מותנה מסויים משום שאיננו מלווה בגירוי הבלתי מותנה, חלה לפתע מעין התחדשות של התגובה, תופעה בשם החלמה ספונטנית = הלמידה "מתעוררת לחיים". החיה עדיין מגיבה את התגובה המותנית לגירוי המותנה אבל בעוצמה נמוכה, היינו נותר משהו מהלמידה. יש כמה שלבים: 1) מתחיל מההכחדה של הקשר בין ג.מ. לג.ב.מ. 2) מנוחה – שום למידה שהיא. 3) מתחילים מחדש התניה – מציגים שוב אץ הג.מ. ומגלים שעצמת התגובה לג.מ. קופצת אמנם לא באותה רמה שהיתה לפני ההכחדה, עצמת התגובה צריכה להיות יותר גבוהה מהעוצמה של סוף ההכחדה.

 

חזרה אל: למידהפסיכולוגיה בחינוך – סיכומים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: