תיאוריות היסודות הזהים בלמידה

לטענתו של תורנדייק ומחקריו אשר סתרו את תיאורית תחומי השכל להסבר ההעברה, ההעברה מתרחשת אם ישנם יסודות זהים או דומים במצב האימון ובמצב החדש המשמש כמדד (מצב הבדיקה או המצב שאליו יש להעביר). כלומר, אם נלמדו עקרונות מסוימים או מיומנויות מסוימות במצב אחד, ניתן יהיה להשתמש בהם במצב חדש. התנאי הוא שיהיו במצב החדש. תנאי לכך שיהיו במצב החדש יסודות משותפים או דומים לאלה שבמצב הלמידה הראשון.  לדוגמא: אם אדם למד שימוש במילון לשפה אחת, הוא יוכל להשתמש במילון גם ללימוד שפה אחרת, כי הוא למד את העיקרון. כדי שתתרחש העברה לא מספיק שיהיו יסודות דומים בשני המצבים, אלא צריך שהלומד גם יתפוס את היסודות הזהים . לעתים תלמידים שהצליחו לפתור תרגילי חשבון בפעולת כפל, לא הצליחו לפתור בעיות בחשבון הדורשות את אותן פעולות וזאת מפני שהם אינם תופסים את הקשר שבין פתרון הבעיה המוצגת בצורה מילולית לבין פעולת הכפלת המספרים שכבר למדוה קודם. מתפקידו של המורה להבטיח תפיסת קשר זה.

 

חזרה אל: למידהפסיכולוגיה בחינוך – סיכומים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: