הגישה הביהביוריסטית ללמידה – סיכום

הנחות הגישה הביהביוריסטית

  1. התנהגות בכלל ולמידה בפרט מעוצבות ע"י הסביבה (חיזוקים, עונשים, סמיכות גירויים).
  2. "טאבולה רסה" – אנו נולדים דף חלק. כל ידיעותינו מוטמעות ע"י הסביבה.
  3. גישה מכניסטית (אנטימנטליזם) – מה שרלוונטי לניבוי הוא רק מה שניתן למדידה ישירה.גירוי (לדוגמא עצמת שוק) >>> קופסא שחורה (לא רלוונטית כי לא ניתנת למדידה) >> תגובה (לדוגמא בכי)
  4. גישה אופטימית – נותנת המון כוח וכלים בידי הסביבה לשינוי התנהגות.

התניה קלאסית – פבלוב

תהליך ההתניה הקלאסית

התניה קלאסית מדרגה גבוהה: הכללה והבחנה

הכחדה והחלמה ספונטנית של התניה

הבדלים אינדיביאוליים בתהליך ההתניה

התניה אופרנטית – סקינר

התניה אופרנטית מול התניה קלאסית

חיזוק חיובי ושלילי בהתניה אופרנטית

התניה אופרנטית בבית הספר

חזרה אל: למידהפסיכולוגיה בחינוך – סיכומים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: