תיאורית ההכללה בלמידה -סיכום

תיאוריה זו מסבירה את המקרים שבהם מתרחשת העברה גם בהיעדר יסודות זהים במצב הלמידה ובמצב החדש. העברה באמצעות הכללה נעשית באותם מקרים שבשני המצבים שולט אותו העיקרון. ג'אד עדך ניסוי בו שתי קבוצות עסקו בנסיון לקלוע למטרה שהיתה שקועה בעומק של כ-30 ס"מ מתחת לפני המים. קבוצה אחת קיבלה הסבר על התופעה של שבירת קרני האור במים והשנייה לא. באימון של שתי הקבוצות לא נמצא הבדל בהישגים. אח"כ הוריד הנסיין את גובה פני המים ל-20 ס"מ ובשלב זה היה יתרון לקבוצה שקיבלה הסבר על שבירת קרני האור. היינו הבנת העיקרון הכללי העיקרון הכללי והיכולת לנצל אותו לשני מצבים שונים היא שעזרה להעברה, וזאת על אף שהיסודות בשני המצבים לא יהיו זהים.אפשר לראות את התיאוריה של העברה דרך הכללה כהרחבת התיאוריה של העברה באמצעות יסודות זהים. היינו, העברה מתרחשת מפני שיש די יסודות משותפים בשני המצבים – הן מבחינת נתוני המצב והן מבחינת העיקרון השולט בו. עפ"י תיאורית ההכללה במהלך ההוראה חשוב שהמורה ידגיש הכללות, עקרונות וחוקים, ולאו דווקא פרטים או נתונים. באופן זה תתאפשר העברה ממצב למצב ומנושא לנושא.
להסבר ההעברה קיימת תיאוריה נוספת והיא טרנספוזיציה או יחסיות. תיאוריה זו נובעת מהאסכולה של פסיכולוגיית הגשטאלט ולפיה העברה ממצב למצב מתייחסת לקונסטלציה של תבנית שלמה, על הקשרים והיחסים הפנימיים הקיימים בין חלקיה.כל התיאוריות שהוזכרו כאן עוסקות בהעברה חיובית , כלומר העברה שבה למידה קודמת עוזרת ללמידה חדשה. ניתן לדבר גם על העברה שלילית, שבה למידה קודמת מפריעה ללמידה חדשה.

 

חזרה אל: למידהפסיכולוגיה בחינוך – סיכומים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: