בגרות בהיסטוריה א: סיכומים, מיקוד ומידע כללי

לפניכם מאגר מידע המוקדש לטובת הלומדים לקראת בחינת הבגרות בהיסטוריה חלק א'. חלק א' של הבגרות בהיסטוריה בדרך כלל נלמד במהלך כיתה י' במרבית התיכונים בארץ. להלן תמצאו הסברים כלליים על חומר הבגרות בהיסטוריה א', קישור למיקוד של השנים השונות וכן קישורים לסיכומים המכסים את כל החומר בתוכנית הלימודים הנוכחית. למידע נוסף תוכלו לפנות אל עמוד הראשי אודות בגרות בהיסטוריה כאן באתר. תוכלו גם למצוא מקורות ומשאבים נוספים בעמוד הסיכומים בהיסטוריה שלנו.

חומר וסיכומים

חומר הלימוד לבגרות בהיסטוריה א' מתחלק לשני חלקים: "מעם מקדש לעם הספר" המתייחס לתקופת בית שני ו-"הלאומיות בישראל ובעמים" המתייחס לתקופה המודרנית. בתוכנית הלימודים הנוכחית נוסף גם החלק של "ערים וקהילות: חברה ותרבות בימי הביניים", לחלק זה לצערנו עדיין אין סיכומים באתר. לצפייה בכל הסיכומים ראה סיכומים לבגרות בהיסטוריה א' כאן באתר.

החלק של "מעם מקדש לעם הספר" כולל נושאים כמו גלות בבל  וסיומה עם הצהרת כורש ושיבת ציון וכן פעולותיהם של עזרא ונחמיה. הנושא של הלניזם בארץ ישראל דן בסוגיות כמו מאפייני ההלניזם והשפעת ההלניזם על החברה היהודית. חלק זה דן במאבק בין המתייוונים למתנגדיהם ביהודה, גזרות אנטיוכוס ומרד החשמונאים והנושא של המרד הגדול. נושא נוסף הוא המעבר מירושלים ליבנה לאחר חורבן בית המקדש והוא כולל נושאים כמו המשבר שנוצר בחברה היהודית עקב חורבן בית המקדש השני  ובניית המרכז ביבנה בהנהגת דמויות כמו רבן יוחנן בן-זכאי או רבן גמליאל.

החלק השני של בחינת הבגרות בהיסטוריה א' כולל את נושאי תופעת הלאומיות ודפוסי לאומיות ומאפייני התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19 וכן דפוסי הגשמה של תנועות לאומיות באירופה. בחלק הדן בציונות נכללים נושאים כמו צמיחתה ולהתארגנותה של התנועה הציונית כתנועה הלאומית של העם היהודי, פועלו של בנימין זאב הרצל לבניית התנועה הציונית ולארגונה או דפוסי הפעילות של התנועה הציונית בגולה ובארץ ישראל. חומר הלימוד בחלק זה של היסטוריה א' מסתיים עם הנושא של הצהרת בלפור

מיקוד

כאן באתר אנו מפרסמים מיקוד המתאים לחומר הלימוד של המועדים השונים של בחינת הבגרות בהיסטוריה א'. ניתן להתעדכן בעמוד הראשי של מיקוד לבגרות או כאן בעמוד זה לקראת המועדים השונים (קיץ וחורף) של הבגרות בהיסטוריה א'. עמודי המיקוד הזמינים כעת באתר: סיכומים מעודכנים לבגרות בהיסטוריה בשנה"ל הנוכחית

אנו מקווים מאוד כי החומרים המסופקים כאן ייסיעו לכם בלימוד לקראת בחינת הבגרות בהיסטוריה א'. זכרו כי סיכומים אינם תחליף להכרות עם החומר עצמו, בייחוד במקצוע כמו היסטוריה, וכל שימוש בסיכומים שבאתר הוא על אחריות הלומד בלבד. בהצלחה!

עוד דברים מעניינים: