סיכומים לבגרות בפסיכולוגיה: למידה

חזרה לרשימת סיכומים לבגרות בפסיכולוגיה 

למידהלמידה היא שינוי קבוע בהתנהגות המתרחש כתוצאה מניסיון קודם.

להגדרה של למידה יש שלושה מרכיבים:

  • שינוי– יציב לאורך זמן.
  • התנהגות- שינוי בהתנהגות הגלויה או בהתנהגות הסמויה(מחשבות, עמדות רגשות)
  • ניסיון קודם– השינוי מתרחש כתוצאה מהתנסות אישית פעילה או התנסות עקיפה(צפייה באחרים)

בשילה- תהליך שבו מתחוללים שינויים במערכת העצבים ובמערכת השרירים המאפשרים לאדם לבצע פעולה שקודם לכן לא יכול היה לבצע. הבשילה מהווה תנאי קודם ללמידה. ללא בשילה לא תתיכן למידה שאינה מסוגלת להתקיים אם אין את התנאים שמאפשרים אותה.

גישות תיאורטיות המסבירות את תהליך הלמידה

בפסיכולוגיה יש מספר גישות שונות המנסות לתאר את תהליך הלמידה והדרך שבה אנו רוכשים התנהגויות חדשות.

א.      הגישה ההתנהגותית הגישה ההתנהגותית מתמקדת בקשר שבין ההתנהגות הגלויה לבין הגירויים הסביבתיים שקדמו לה.ההנחה המרכזית של גישה זו היא שכל  כל התנהגות נלמדת כתוצאה מגורמים סביבתיים, כגון חיזוקים ועונשים הסביבה היא המעצבת את התנהגות האדם והיא אחראית ללמידות שלו.. הגישה ההתנהגותית עסקה בחקר ההתנהגות הגלויה משום שהיא ניתנת לכימות ולמדידה אובייקטיבית.

גירוי סביבתי(חיזוק עונש)                                                    תגובה ( התנהגות נלמדת)

ב.      הגישה הקוגניטיבית הגישה של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית מתמקדת בקוגניציה של האדם. בתהליכי עיבוד המידע הפנימיים המתווכים בין הגירוי ובין התגובה.לפי גישה זו האדם אינו יצור פאסיבי המגיב אוטומטית לגירויים שבסביבתו: הוא מעבד את הגירויים, מעניק להם משמעות,ורק לאחר מכן מגיב בהתאם למשמעויות שהעניק להם.. לכן ייתכן ששני בני אדם יגיבו אחרת לאותו גירוי, משום ששניהם פירשו אותו אחרת.

גירוי סביבתי          עיבוד הגירוי והענקת משמעות        תגובה בהתאם למשמעות

ג.       הגישה החברתית– לפי גישה של הפסיכולוגיה החברתית  האדם לומד בחברה שבה הוא חי. הוא לומד התנהגויות רבות מתוך צפייה באחרים ורצון להידמות להם.חוקרי גישה זו התמקדו בחקר הגורמים המשפיעים על תהליך החיקוי.

צפייה באחרים                                        חיקוי ההתנהגות

 כל אחת מהגישות האלו מתייחסת בצורה שונה אל הנושא של למידה אך הן לא בהכרח סותרות אחת את השנייה שכן כל אחת מהן מתמקדת בהיבט אחר של למידה.

ראה גם: מושגים בפסיכולוגיה של הלמידה:

התניה קלאסית

הגישה הביהייביוריסטית ללמידה

סמיכות זמנים בהתניה

החלמה ספונטאנית מהתניה

התניה קלאסית – הכחדה, הכללה והבחנה

נוירוזה ניסויית

 התניה אופרנטית

 חוק התוצאה של תורנדייק

למידה אינסטרומנטאלית

חיזוק על פי סקינר חיובי\שלילי\מלא\עונש

למידת בריחה ולמידת המנעות

תכנית חיזוקים

הגישה הקוגניטיבית ללמידה

מרכיבי תורת הלמידה – גורמים סביבתיים

למידה סמויה

תיאורית הציפיות

 הגישה החברתית ללמידה

 מפה קוגניטיבית

מרכיבי תורת הלמידה – תהליכים קוגניטיביים

 דטרמיניזם הדדי

13 ציטוטים על לאומיות

היא מניעה את העולם כבר הרבה זמן אך האם היא טובה לו? ציטוטים (ביקורתיים) על לאומיות ופטריוטיות

עוד דברים מעניינים: