סיכומים לבגרות בפסיכולוגיה: הגישה הקוגניטבית ללמידה

סיכומים לבגרות בפסיכולוגיה: הגישה הקוגניטבית ללמידה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה לרשימת סיכומים לבגרות בפסיכולוגיה 

הגישה הקוגניטיבית, עיקרה הוא התהליכים הפנימיים, המתרחשים במה שהיא מכנה: הקופסה השחורה. לעומתה, הגישה ההתנהגותית, מתנגדת לגישה זאת. כמדע היא אינה יכולה להתייחס לתהליכים פנימיים, משום שלא ניתן למדוד אותם. אך בזה לא הסתיים הוויכוח. על-פי הגישה הקוגניטיבית לא רק שלא ניתן להתייחס להתנהגות הגלויה (גירוי-תגובה) בלבד, אלא אף הכרחי להתמקד בהתנהגות הסמויה; לא ניתן להבין את תגובת האדם ו/או להחליט מה ישמש עבורו חיזוק משמעותי, אם לא נתייחס לתהליך הקוגניטיבי שלו, דהיינו: לתהליכים הפנימיים של עיבוד המידע (תפיסת גירויים, הענקת משמעות להם, זכירה, חשיבה והסקת מסקנות

קוגניציה- כלל התהליכים הפנימיים של עיבוד מידע, המתווכים בין הגירוי לתגובה.(זכירה, חשיבה, הסקת מסקנות ופתרון בעיות)

אחת התיאוריות הקוגניטיביות המסבירה את תהליך הלמידה היא הגשטלט. תיאורית הגשטלט מתמקדת בתבנית השלמה של ההתנהגות, וטוענת כי לא ניתן לפרק אותה לקשרי גירוי-תגובה. הסיבה: לתבנית השלמה יש משמעות רחבה יותר מאשר לסך כל המשמעויות, שיש לכל אחד מהגירויים בנפרד. חוקרי הגשטלט הם אלה שטבעו את המושג "השלם הוא יותר מסכום חלקיו".

למידה: תהליך פתאומי של שינוי בתפיסה ובהבנה של היחסים בין הגירויים. זהו שינוי ב"קופסא השחורה" העשוי אך לא חייב להתבטא בהתנהגות הגלויה

הניסוי המרכזי של הגישה הוא של קוהלר והשימפנזה "שולטן". במחקר זה למדה שולטן להשיג בננה שהייתה רחוקה מטווח ידה. קוהלר כינה את התהליך שעברה שולטן: תובנה, וטען שבתהליך זה אנו מארגנים במוחנו מחדש את הנתונים (את הגירויים השונים ואת הקשרים האפשריים ביניהם). התוצאה של תהליך הארגון הפנימי מתבאת במקרה זה גם בתהליך החיצוני (תגובתה של שולטן), אך אין הכרח שיהיה לה ביטוי חיצוני.

תובנה- פיתרון בעיה באמצעות ארגון מחדש של הגירווים.

מסקנה של קוהלר– הלמידה מתרחשת בעזרת תיווך קוגניטיבי, השינוי שחל בידע ובהבנה של המצב, אשר עשוי להתבטא בהתנהגות הגלויה.

ללמידת תובנה שלושה מאפיינים:

  • תמיד קיימת מטרה.
  • הפתרון מושג בבת אחת לאחר חשיבה מאומצת, או אחרי פסק זמן בו לא חושבים על הבעיה.
  • הפתרון מיושם מיד ללא שגיאות ופעולות מיותרות.

ראה גם: הגישה הקוגניטיבית ללמידה

בודהה על כך ששום דבר אינו קבוע

בודהה על איך נוכל להשתחרר מהסבל של חיינו אם רק נצליח להבין ששום דבר הוא לא קבוע ושהכל משתנה ונגמר, כולל אנחנו

עוד דברים מעניינים:

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו