מבוא לפסיכולוגיה – סיכומים: למידה וסוגי למידה

חזרה לרשימת סיכומים במבוא לפסיכולוגיה 

מהי למידה?

שינוי קבוע יחסית בהתנהגות כתוצאה מהתנסות (ישנם שינויים שהם לא תוצאה של התנסות- נזק מוחי).

גישה שעסקה בלמידה רבות היא הגישה הביהביוריסטית שאמרה:

 • האדם נולד "טאבולה ראסה", ידע ונסיון הם תוצאה של למידה.
 • הקישור (האסוציאציה)– אבן היסוד או היחידה הבסיסית של הלמידה.
 • עקרונות הלמידה פשוטים ומשותפים לכל בעלי החיים (לכן ניתן להסיק מניסויים עליהם על התנהגות האדם).

 

קיימים סוגי למידה שונים:

 1. למידה קלאסית– למידת קשר בין גירויים בסביבה. אירוע אחד מוביל לאירוע שני.
 2. למידה אופרנטית-למידת קשר בין התנהגות עצמית לתוצאות שלה.
 3. הביטואציה– הצורה הפשוטה ביותר, ירידה ברגישות מגירוי שחזר על עצמו. התעלמות מגירוי שנעשה מוכר ולא משמעותי (תקתוק שעון).
 4. למידה מורכבת– מערבת משהו נוסף מעבר לאסוציאציה (אסטרטגיה לפיתרון בעיה, מפה מנטלית של הסביבה).

למידה קלאסית

ç הניסויי של פאבלוב

למידה קלאסית התגלתה לגבי במקרה, על ידי פיסיולוג רוסי בשם פאבלוב: פאבלוב חקר את תופעת הריור אצל כלבים. אחרי כמה פעמים שנתן לכלבים בשר, הוא שם לב כי הכלבים מריירים עם הופעתו, עוד לפני נתינת הבשר. פאבלוב מצא כי אם ישמיע לכלבים צליל לפני הצגת הבשר, הם יתחילו לרייר רק למשמע הצליל. התהליך הזה נקרא התניה קלאסית– גירוי שהיה ניטרלי בעבר הופך לבעל משמעות דרך צימוד עם גירוי אחר.

למידה אסוציאטיבית (associative learning)

 1. UCSגירוי בלתי מותנההבשר, גירוי שיגרום לתגובה ללא צורך בלמידה, בדרך כלל מדובר ברפלקס.  (unconditioned stimulus)
 2. CSגירוי מותנההצליל, גירוי שיגרום לתגובה, רק לאחר למידה שתקשר בינו לבין הגירוי הלא מותנה.
 3. UCRתגובה בלתי מותנית תגובת הריור לבשר, התגובה שמתקבלת כלפי הגירוי הלא מותנה ללא למידה. (unconditional response)
 4. CRתגובה מותניתתגובת הריור לצליל, התגובה שמתקבלת כתוצאה מהצגת הגירוי המותנה.

 

צימודים:   יש צליל ß יש בשר / אין בשר, החיה מנבאת מהופעת הצליל, שיש  סיכוי להופעת בשר.

                אין צליל ß אין בשר.

התנאי הקריטי לפי פבלוב הוא הצימוד של CS+ עם UCS+. מצב זה קרוי "חיזוק".

חיזוק או ניבוי?

פאבלוב: מה שמאפשר למידה זה החיזוק (צימוד CS ל-UCS).

רסקורלה: הלמידה היא על קשר סטטיסטי בין שני הגירויים, הוא מדבר על היכולת לנבא (של CS).

ç הניסוי של רסקולה

קבוצה 1–                 רפליקציה לתנאי הניסוי של פאבלוב (קבוצת ביקורת).

קבוצה 2– התווספות התנאי בו לא מופיע צליל וכן יש בשר (CS-, ו UCS+).

צימודים:   יש צליל ß יש בשר / אין בשר.

אין צליל ß יש בשר / אין בשר, יש רק חיזוקים, ללא יכולת ניבוי.

ע"פ רסקורלה התנאי ללמידה הוא קיום ערך חיזוי, ולכן בקבוצה השנייה לא תתרחש למידה.

עקומת הלמידה/הרכישה

צעד למידה (trial): כל הצגה מוצמדת של גירוי תלוי וגירוי בלתי תלוי נקראת צעד למידה. צעדי הלמידה בהם לומד האורגניזם לקשר בין שני הגירויים הם:

שלב א'– למידה/רכישה: למידת האסוציאציה בין הגירויים, מציגים לרוב את ה CS עם ה-UCS. צימוד זה נקרא חיזוק. פאבלוב נתן לרוב צליל +בשר, ומדי פעם רק צליל. עוצמת התגובה המותנית גדלה תחילה בקצב מהיר, ואחר כך הקצב יורד עד להתייצבות.

 

שלב ב'– הכחדה: הצגת CS לבדו (הצליל), רק מדי פעם מוצג גם UCS. מתקבלת ירידה עד להיעלמות התגובה המותנית- הכחדה. ההכחדה מהירה יותר מהלמידה.

 

שלב ג'– החלמה ספונטנית:  כששמים את הכלב בהקשר חדש ומציגים רק CS  כן מתקבלת תגובה מותנית– הכלב מרייר (אך פחות מרמת הריור שהייתה לפני ההכחדה). התופעה נקראת החלמה ספונטנית. הסבר אפשרי הוא שבשלב ההכחדה האורגניזם למד לדכא את התגובה המותנית בהקשר מסוים. עם שינוי הקונטקסט חוזרת התגובה המותנית.

 

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: