מבוא לפסיכולוגיה – סיכומים: פסיכולוגיה ביהביוריסטית- התיאוריה ההתנהגותית

מבוא לפסיכולוגיה – סיכומים: פסיכולוגיה ביהביוריסטית- התיאוריה ההתנהגותית

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה לרשימת סיכומים במבוא לפסיכולוגיה

הפסיכולוגיה ההתנהגותית התפתחה בעיקר בשנות העשרים של המאה ה-30 בתוך אסכולה של חוקרים שהתנגדו לפרויד. הם טענו שלא ניתן להחשיב את דבריו כתיאוריה מדעית כי תשובותיו לא מדידות. התיאוריה ההתנהגותית קמה כתגובה לכך ולהכניס מדע לפסיכולוגיה. תיאוריה זו נשענה בתחילתה על תיאוריית הלמידה הקלאסית:

עקרונות תיאוריית הלמידה הקלאסית –

שנים רבות ידוע כי ניתן לאלף חיות. עד סוף המאה ה-18, לא קובצו הכללים של הלמידה בצורה מסודרת. הראשון שעלה על עיקרון הלמידה היה חוקר בשם איוון פבלוב. הוא החזיק כלבים במעבדה שלו והיה מאכיל אותם באבקת בשר (נחשב כמעדן לכלבים). כשהכלב מריח אוכל הוא מתחיל לרייר. במעבדה של פבלוב היה פעמון שהיה מצלצל בכל פעם שהוא ניגש להביא לכלבים אוכל. הוא שם לב שעם הזמן, בכל פעם שהפעמון צלצל, הכלבים התחילו לרייר ללא קשר לריח האוכל או להימצאותו. בעצם ניסוי זה הוא עלה על ארבעה הבחנות:

  1. גירוי בלתי מותנה- UCS: זהו גירוי שבאופן אוטומטי וטבעי מביא לתגובה, בד"כ באמצעות רפלקס וללא התניה. (אבקת הבשר)
  2. תגובה בלתי מותנית- UCR: התגובה הראשונית והטבעית שמופיעה בעקבות ה- UCS ומופיעה כתגובה פיזיולוגית הכרחית. (הריור)
  3. גירוי מותנה- CS: גירוי לא טבעי ולא ביולוגי שמוצמד ל- UCS ולאחר זמן מה יגרום גם הוא לתגובה דומה כמו של ה- UCS. (הפעמון)
  4. תגובה מותנית- CR: תגובה שדומה לתגובה הבלתי מותנית. מתרחשת בעקבות הגירוי המותנה.

תהליך ההצמדה:

  • על ה-CS  להופיע מיד לפני ה- UCS (כחצי שנייה) על מנת להבטיח את הלמידה הטובה ביותר.
  • ככל שאנחנו מצמידים את ה-CS יותר פעמים ל – UCS, כך הלמידה חזקה יותר.

ביטול התניה / הכחדה / Extinction:

ביטול הלמידה תתבצע כאשר יופיע ה-CS ללא ה- UCS לאורך זמן. (פעמון ללא אוכל- הכלב ילמד כי הפעמון לא קשור יותר לאוכל ויפסיק לרייר).

הסברים אפשריים להכחדה: ניתוק הדרגתי של הקשר בין הדברים או למידה של תהליך חדש.

לדוגמה: חבר טוב החליף את מספר הטלפון הנייד שלו לפני חצי שנה, יקשה עלינו להיזכר בטלפון הישן.

ראה גם: תיאוריות אישיות ביהביוריסטיות וקוגניטיביות

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: