התנאים לקיומה של מדינה – סיכום באזרחות

סיכום באזרחות: המרכיבים ההכרחיים לקיומה של מדינה / התנאים לקיום של מדינה

הגדרה: מדינה ריבונית – יחידה ארגונית, אשר מתקיימים בה ארבעה תנאים הכרחיים על מנת להגדירה כמדינה:

  • טריטוריה- שטח מדינה בגבולות מוגדרים (יבשה, מים, ואוויר) . הטריטוריה היא השטח בו מתגוררת אוכלוסיית המדינה ואין מגבלה על גודלה .
  • אוכלוסיה- מורכבת מציבור אזרחים וממיעוט של תושבים שאינם אזרחים. כל מדינה קובעת בחוקיה מי זכאי לקבל אזרחות, ומהן הזכויות והחובות של האזרחים.
  • שלטון- מוסדות שלטון מסודרים המאפשרים יציבות למדינה . השלטון הוא הגוף שבידיו הסמכויות לניהול המדינה לשליטה על הטריטוריה ועל האוכלוסייה .
  • עצמאות- המדינה חופשית להחליט כיצד לנהל את ענייני הפנים והחוץ שלה.
  • יש המוסיפים לרשימה גם הכרה בינלאומית במדינה בתור מדינה לגיטימית, אם כי סעיף זה נתון במחלוקת.

מילוי של כל אחד מחמשת התנאים לקיומה של מדינה ריבונות הוא הכרחי לשם תפקודה והכרתה ככזו.

ראו גם סיכום מורחב אודות המרכיבים ההכרחיים לקיומה של מדינה

הסיכום  הינו חלק מאסופת הסיכומים באזרחות באתר

ישנם התנאים לקיומה של מדינה, וישנם התנאים לקיומה בתור דמוקרטיה:

התנאים ליציבותה של דמוקרטיה

איך תורמים מדעי הרוח לאזרחות דמוקרטית טובה יותר?

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: