מלחמת העצמאות – סיכום: תוכנית ד' ותוצאותיה

תוכנית ד' היא תוכנית שנהגתה ובוצעה במרץ 1948 במסגרת מלחמת העצמאות. האדריכל הראשי של תוכנית ד' היה מנהיג היישוב דוד בן גוריון. לתוכנית ד' היו מספר מטרות חשובות וכן תוצאות מרחיקות לכת מבחינת מהלכה של מלחמת העצמאות.

מטרות תוכנית ד' :

1.בניית תפיסה אסטרטגית חדשה לאור ההנחה שצפויה פלישת צבאות ערב מיד עם יציאת הבריטים מהארץ והכרזת מדינה יהודית .

2.השתלטות על שטחה של המדינה היהודית העומדת לקום ולהגן על גבולותיה .

3.מעבר מהגנה להתקפה על מנת ליצור רצף בשטחים היהודים ולחבר ביחד את חמש היחידות המנותקות . מהלך זה אמור היה לשנות את המומנטום של מלחמת העצמאות.

4. להשתלט על ערים מעורבות ובאותן ערים לגרש אוכלוסיה ערבית עוינות ולהשאיר אוכלוסיה ערבית אוהדת או לאפשר להם לברוח. לפעולה זו נודעה חשיבות רבה לאחר מלחמת העצמאות עם היווצרותה של בעיית הפליטים לאחר קום מדינת ישראל (קראו למשל על פרשת דיר יאסין)

5.להשתלט על תחנות משטרה ובסיסי צבא בריטי כדי למנוע מהערבים לעשות זאת ובכך להשיג יתרונות טקטיים ואסטרטגיים חשובים.

6.להוכיח לאמריקאים שהיישוב היהודי מסוגל להגן על קיומו במטרה להחזיר את האמריקאים לתמוך בתכנית החלוקה .

שלוש הפעולות המרכזיות במסגרת תוכנית ד במלחמת העצמאות:

1.כיבוש טבריה הערבית :הכנופיות הערביות בטבריה חסמו את הדרך לגליל המזרחי המנותק חטיבת גולני כובשת את העיר המעורבת וערביי העיר בחסות הבריטים עוברים לגדה המזרחית של הירדנים .

2.כיבוש חיפה הערבית –הבריטים שיושבים בחיפה עוצמים עין כשחטיבת כרמלי כובשת את העיר ובכך מחברת את העיר התחתית לעיר חיפה היהודית הבריטים ,לאור הביקורת של הערבים על שיתוף הפעולה הזה מחליטים להגיב בחומרה במבצעים הבאים .

3.מבצע חמץ –כיבוש יפו בכיבוש יפו השתתפו כוחות מההגנה ובמיוחד אצל מתוך 90 אלף הערבים בורחים 85 אלף לירדן ורק 5000 אלפים נכנעים .

4.מבצע יפתח-כיבוש צפת –בתחילת מאי 48 כובשים כוחות יפתח את הגברים הערבים מסביב לצפת שבוע לאחר מכן בורחים תושבי צפת והעיר העתיקה נכבשת שבוע לאחר מכן נכבשת משטרת כנען שהייתה משטרה בריטית.

תוכנית ד' היוותה את אחת מנקודות המפנה החשובות של מלחמת העצמאות מכיוון שהיא מהווה את שלב המעבר ממגננה להתקפה של היישוב היהודי.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון / המאבק להקמת מדינה יהודית

שאלות מעניינות:

האם מנהיגי הציונות באמת התכוונו לקבל את תוכנית החלוקה?

13 ציטוטים על לאומיות

היא מניעה את העולם כבר הרבה זמן אך האם היא טובה לו? ציטוטים (ביקורתיים) על לאומיות ופטריוטיות

עוד דברים מעניינים: