מבוא לספר ירמיה

מבוא לספר ירמיה

סיכום זה הינו חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת,

ירמיה הוא שם הספר שבו נבואותיו של הנביא בשם ירמיהו, שפעל ביהודה בין סוף המאה השביעית לתחילת המאה השישית לפני הספירה, ימיה האחרונים של ממלכת יהודה.

ספר ירמיה הוא הספר השני בספרי נביאים אחרונים בין ישעיה ויחזקאל.

ספר ירמיה מונה 52 פרקים.

ירמיהו היה נביא, ממשפחת כוהנים אשר בעיר ענתות מצפון לירושלים שבאזור שבט בנימין (ירמיהו א 1).

משפחתו לא שירתה במקדש כי סולקה על ידי שלמה המלך בזמנו משירות בו והתיישבה בענתות  (ר' בספר מלכים א' פרק ב', פסוקים 28-26).

פעילותו הנבואית נמשכה יותר מ 40 שנה : משנת 13 למלך יאשיהו (היא שנת 627 לפנה"ס) ועד שנת 586 לפנה"ס, שנת חורבן בית המקדש הראשון בירושלים וממלכת יהודה כולה ,יחד עם הגליית רב העם יהודי לבבל, על ידי  נבוכדנאצר מלך בבל.

בימיו של ירמיהו הנביא מלכו בממלכת יהודה חמשת המלכים האחרונים שלה : יאשיהו,יהואחז,יהויקים,יהויכין וצדקיהו וכן הוא פעל בימיו של המושל היהודי גדליהו בן אחיקם שמונה על ידי מלך בבל על יהודה אחרי החורבן,ולכן ירמיהו הנביא היה עד לאירועים חשובים ומרכזיים בתולדות הממלכה כגון :

הרפורמה הדתית של יאשיהו שבה ריכז את הפולחן בירושלים (בשנת 621 לפנה"ס), גלות יהויכין (בשנת 597 לפנה"ס) ,חורבן הממלכה,המקדש והעיר ירושלים יחד עם גלות בבל (בשנת 586 לפנה"ס) ורצח גדליהו בן אחיקם על ידי ישמעאל בן נתניה,שבעקבותיו שארית פליטת היהודים שנשארו בארץ לאחר החורבן ברחו למצרים מתוך פחד לתגובת הבבלים על הרצח,יחד עם ירמיהו ועוזרו הנאמן ברוך בן נריה בניגוד לרצונם.ירמיהו המשיך כנראה לפעול זמן קצר נוסף במצרים,ושם מת.

בשל נבואות הפורענות שלו היה ירמיהו שנוא ונרדף כל חייו – על ידי בני משפחתו ועל ידי העם כולו, כולל המלך, השרים והכוהנים. עם כל זאת, נשאר יציב ואיתן, נאמן לה' ולנבואת האמת שבפיו. למצוקותיו האישיות יש ביטוי רחב בנבואתו, והוא מרבה בדברי יגון וזעם אישיים ולאומיים, בחזונות פורענות וחורבן.

ירמיהו ניבא גם קצת נבואות נחמה, ליהודה ולאפרים ( = 10 שבטי ישראל הצפוניים שיצאו לגלות אשור עקב חורבן ממלכת ישראל הצפונית בשנת 722 לפנה"ס על ידי מלך אשור), חלקן קדמו לחורבן ירושלים והמקדש בשנת 586 לפני הספירה, וחלקן לאחריו.

בדומה לנביאים עמוס, הושע וישעיהו שניבאו לפניו, מדבר ירמיהו בחריפות כנגד אמונת העם שיש בכוחם של הקורבנות-בלבד לכפר על מעשיהם הרעים כלפי זולתם מבלי שישובו ממעשיהם הרעים בתחומי  המשפט,החברה והמוסר. (ירמיה ז', 22-21)

להלן תמצאו סיכומים של פרקים בספר ירמיה:

ירמיה א’

ירמיה פרק ז 1 – 15

ירמיה פרק ז' – 1-24

 ירמיה פרק ז 21 -28

ירמיה ב’ 1-13 סיכום נוסף: ירמיה פרק ב’ 1- 13

ירמיה י”ב 1-6 סיכום נוסף: ירמיה פרק י”ב 1 -6

ירמיה פרק כ'  וכן  ירמיה כ’ 7-18

ירמיה פרק כ"ג

ירמיה פרק כ"ה 1- 14

ירמיה פרק כ"ו

ירמיה פרק כ"ח

ירמיה ל”א

ירמיהו פרק כ”ט

ירמיהו מ”ב- מ”ג

עוד דברים מעניינים: