סיכום ספר עזרא

סיכום ספר עזרא

סיכום זה הינו חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת, תת נושא שיבת ציון ותקופת בית שני

ספר עזרא נמצא בכתובים (החלק השלישי בתנ"ך) בין ספר דניאל וספר נחמיה.

במקור ספר עזרא היה מחובר לספר נחמיה וביחד היו ספר אחד. הספר מתאר את פועלו של עזרא הסופר ממשפחת כוהנים שיחד עם נחמיה מושל יהודי של יהודה מטעם מלך פרס, שתחילה היה משקה למלך פרס, הנהיגו את היישוב היהודי בארץ יהודה בימי שיבת ציון לאחר סיומה של גלות בבל, תקופת האימפריה הפרסית. ספר עזרא מספר על שני גלי עלייה לארץ של גולי בבל השבים לציון לאחר מתן הצהרת כורש של מלך פרס (הצהרת כורש הייתה מסמך שבו מלך פר העניק ליהודים אישור לעלות לארץ יהודה, להתיישב בירושלים ולבנות את בית המקדש השני לה', אלוהיהם) משנת 538 לפנה"ס ועלייתם ארצה של שבי ציון הראשונים (ספר עזרא, פרקים א'-י') ,דרך בניית בית המקדש השני (שנגמרה בשנת 516 לפנ"ס, 70 בדיוק אחרי חורבן המקדש הראשון), ועד גל העלייה הגדול השני בשנת 458 לפנה"ס.העלייה הראשונה עלתה לארץ כנעט מיד עם הצהרת כורש בהנהגתם של זרובבל בן שאלתיאל בן יהיכין (יהיכין היה מלך יהודה שהוגלה בשנת 597 לפנה"ס וישב בכלא הבבלי עד שנת 560 לפנה"ס, מלכים ב' פרק כ"ד – כ"ה) ושל ישוע בן יהוצדק הכוהן.קליטתם של העולים היהודים בארץ לא הייתה קלה בגלל שעמים זרים שישבו בארץ אז כגון השומרונים הפריעו להם לבנות את המקדש וגם בגלל משבר כלכלי קשה שפקד את הארץ באותה התקופה בשל בצורת קשה שהייתה באזור (ראו הקשיים של שבי ציון).כתוצאה מכל אלה בניית המקדש הופסקה ונתחדשה רק סביב השנה 520 לפנה"ס בעידודם של הנביאים חגי וזכריה.

קבוצת העולים היהודים השנייה הגיעה לארץ בשנת 458 לפנה"ס תחת מנהיגותם של עזרא הסופר ונחמיה, מושל יהודה מטעם פרס, על מנת לסייע ליהודים היושבים בה להשתקם במישור הכלכלי, הבטחוני והדתי. ספר עזרא מתאר את האירועים הללו.

להלן תמצאו סיכומים של פרקים מתוך ספר עזרא על פי תוכנית הלימודים בתנ"ך:

 עזרא פרק א' – ראשית פעולתו של עזרא הסופר – ראה גם עזרא פרק א' 1-7

עזרא פרק ג'

עזרא פרק ד' – הקשיים בבניית בית המקדש השני

קשרי הון-סגנון: הביטוס והון תרבותי

כיצד הסגנון שלנו משפיע על המעמד החברתי שלנו ועל סיכויי ההצלחה שלנו בחיים? על הקשר בין מושג ההון התרבותי ו"הביטוס" אצל בורדייה

סיכומים לבגרות בתנ"ך