סיכום מלכים ב' פרקים י"ח – י"ט: מסע סנחריב לירושלים

סיכום מלכים ב' פרקים י"ח – י"ט: מסע סנחריב ליהודה

סיכום זה הינו חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת, פרק הלימוד בנושא ספר מלכים

פרקים י"ח- י"ט (פס'  37-35) בספר מלכים ב' עוסקים בימי מלכותו של חזקיהו מלך יהודה (698-727 לפנה"ס).

בימיו של חזקיהו ערך סנחריב מלך אשור ( 681-705) מסע נגד ממלכת יהודה (שנת 701 לפנה"ס) (ראה מסע סנחריב)

לאחר שנות שיעבוד ארוכות , חזקיהו החליט למרוד באשור.

למטרה זו הוא ביצר את ירושלים, ארגן את צבאו ודאג לאספקת מים במצור (חפירת נקבת השילוח), כבש את העיר הפלשתית עקרון, לקח בשבי את מלכה וכרת ברית הגנה עם מצרים – הכל בכדי להגן על עצמו מהנקמה על המרד.

חזקיהו גם ביצע רפורמה דתית (= תיקוני דת) בכל שטח ממלכתו.

במסגרת הרפורמה הוא הסיר את במות העבודה הזרה, ניתץ את המזבחות, כרת את האשרות וכיתת את נחש הנחושת שעשה משה רבנו (ר' במדבר כ"א, 9-6) במצוות ה' כדי לרפא את בני ישראל נשוכי הנחשים.הוא זכה, בגלל השינויים האלה, להערכתו החיובית ביותר של עורך ס' מלכים. הרפורמה הזו נעוצה בשלוש סיבות :

א) סיבה דתית : חיסול העבודה הזרה שהחדיר אביו המלך אחז וריכוז הפולחן לה' בבית המקדש בירושלים.

ב) סיבה פוליטית : הרצון להגדיל את הזיקה בינו כנציג בית דוד לבין העם הנתון לשליטתו, והרצון לקרב לירושלים את שרידי עשרת השבטים שנותרו בשטח ממלכת ישראל לשעבר לאחר החורבן בשנת 722, במגמה להרחיב את תחום השפעתה של יהודה על שטחי ממלכת ישראל לשעבר.

ג) סיבה לאומית : השגת אחדות לאומית כדי שהעם יוכל לעמוד במלחמה ממושכת ובמצור כנגד אשור.

הזמן המתאים למרוד באשור היה בשנת 705 כאשר סרגון מלך אשור מת ובמקומו עלה לשלטון בנו סנחריב. אז פרצו מרידות רבות בכל רחבי האימפריה האשורית.

בשנת 701 סנחריב ערך מסע צבאי נגד יהודה ונגד כל ממלכות האזור על מנת לדכא את המרד. הוא כבש 46 ערים בצורות ביהודה והקים את בסיסו בעיר לכיש לאחר כיבושה. אז הוא פנה לירושלים.

במלכים ב’ פרק י”ח נציגיו ונציגי חזקיהו נפגשו ליד חומות ירושלים אשר עמדה במצור אשורי קשה וכבד. במעמד הזה רב-שקה נשא – בעברית רהוטה ותוך כדי הפגנת ידע רב על המתרחש ביהודה ועל דת ישראל – שני נאומי הפחדה, שמטרתם כניעה מהירה ולוחמה פסיכולוגית.

לבסוף חזקיהו נאלץ לדלדל את אוצרות בית המקדש כדי לשלם מס כבד למלך אשור וכך למנוע את כיבוש ירושלים וחורבנה ברגע האחרון.

במלכים ב’ פרק י”ט לנוכח דברי רב שקה בפרק הקודם,המלך חזקיהו מתפלל בבית המקדש לה' וגם שולח משלחת מכובדים לישעיהו הנביא על מנת שיתפלל גם הוא בעד העיר. הנביא ישעיהו מרגיע את המלך חזקיהו בדבר נבואה האומר שמלך אשור ישוב לארצו עקב שמועה שישמע ושם יירצח.מלך אשור לא יכבוש את ירושלים כי ה' יגן עליה.באותו לילה היה נס.מלאך ה' הכה במחנה אשור הצר על ירושלים ו185 אלף מלוחמיו נהרגו.מלך אשור שב לארצו ובזמן שהתפלל לאלוהיו נרצח על ידי בניו, כדבר ה' בידי ישעיהו הנביא (מלכים ב', י"ט, פס' 37).סנחריב נרצח ע"י בניו ע"פ המקורות האשוריים כ 20 שנה לאחר מסעו ליהודה אך המספר המקראי יוצר את הרושם בסמיכות זו של האירועים ההיסטוריים כאילו הוא נרצח מיד עם שובו ממסעו ליהודה,להראות שנבואת ישעיהו נתקיימה ושהוא נענש ע"י ה'.

למרות שירושלים ניצלה מהמצור של סנחריב ניתן לטעון שמדיניות חזקיהו נכשלה. בעקבות מרידתו באשור חרבה הארץ כולה וירושלים הייתה נתונה במצור קשה. מספר תושבי הארץ הוגלו לאשור. אולם מצד אחר בגלל שירושלים הייתה עיר הבירה היחידה שניצלה ממפלה באזור ויהודה לא נהפכה למחוז אשורי, באותה תקופה צמחה האמונה לפיה ירושלים היא עיר הקודש הנצחית אשר ה' אלוהים מגן עליה ואשר לעולם היא לא תיפול, דבר שאכן יקרה בידי צבא בבל בשנת 586, עם חורבן בית המקדש הראשון.

סיכומים לבגרות בתנ"ך