מבוא לפוליטיקה וממשל – סיכומים

שלום. כאן תמצאו אסופת סיכומים של הקורס "מבוא לפוליטיקה וממשל" בתחום מדעי המדינה הסוקר את היסודות של חקר המערכת הפוליטית והשלטונית. הסיכומים של מבוא לפוליטיקה וממשל מסודרים על פי נושאים והם כוללים תקצירים וסיכומים של נושאים, מושגים וסיכומי מאמרים. הסיכומים מקושרים בינם לבין עצמם ולדפים חיצוניים על מנת לאפשר למידה איכותית ואינטואיטיבית. הסיכומים של "מבוא לפוליטיקה וממשל" הם חלק מאסופת הסיכומים במדעי המדינה כאן באתר. סיכומי מאמרים נוספים ניתן למצוא באסופת סיכומי המאמרים במדעי המדינה שלנו.

סיכומים:

 גישות ומחקר במדע המדינה – סקירה של הגישות העיקריות, תחומי חקר וגישות מחקריות בתחום מדעי המדינה.

סיכום מאמר: "העור ולא הבגד" \ מארש ודיוויד ופול פרלונג – סיכום מאמר הדן בגישות מרכזיות ומחקריות בתחום מדעי המדינה.

הופעת המדינה המודרנית – התהליכים שהובילו להיווצרותה והתבססותה של המדינה בתור צורת הארגון החברתית המרכזית של התקופה המודרנית ובהם מהפכת הדפוס והרפורמציה הפרוטסטנטית בנצרות.

הוגים ורעיונות יסוד במדעי המדינה – תומס הובס, ג'ון לוק, מונטסקייה, רוסו, מקס וובר ועקרונות ריבונות העם והלגיטימציה של השלטון.

ליברליזם – סיכום אודות הליברליזם ומופעיו בתיאוריה של מדעי המדינה הן מבחינה פוליטית והן מבחינה כלכלית.

הגישה הפלורליסטית, אליטיסטית והמעמדית בחקר מדעי המדינה – שלוש גישות שונות המציגות דרכים שונות להתבונן במציאות הפוליטית ולנתח אותה.

התפתחות גישות מדע המדינה ביחס למחקר החברה / מדינה – תהליך ההתפתחות והעימות של תיאוריות שונות בתחום חקר מדעי המדינה.

עוצמה – הדיון במושג העוצמה במסגרת של מדע המדינה וגישות בולטות בתיאור חלוקת הכוח בתוך המערכת של פוליטיקה וממשל.

פרנץ פאנון על האלימות – סיכום מאמרו של פרנץ פאנון אודות תהליכי דקולוניזציה מתוך ספרו "מקוללים עלי אדמות"

סמואל הנטינגטון והתנגשות הציווליזציות – הגישה הרואה ביסוד התרבותי בתוך קונפליקט היסוד בעולם בימינו.

אדוארד סעיד ואוריינטליזם – גישה פוסט מודרניסטית ופוסט קולוניאלית של החוקר אדוארד סעיד להסבר יחסי המזרח ומהערב במדע המדינה

משטרים פוליטיים וסיווגם על פי רוברט דאל – שיטת סיווג המשטרים הדמוקרטיים והלא דמוקרטיים של ההוגה רוברט דאל

סיווג משטרים על פי לינץ וסטפן – שיטת סיווג המשטרים של לינץ וסטפן

דמוקרטיה על פי יוסי יונה – תפיסות ותהליכים במחשבה הדמוקרטית על פי יוסי יונה

סמואל הנטיגנטון \ הגל השלישי של הדמוקרטיה – התיאוריה של הנטינגטון לגבי תהליכי דמוקרטיזציה בעולם

סיכום מאמר: דמוקרטיות בלתי ליברליות / פאריד זכריה – סיכום מאמרו של פאריד זכריה על התפתחותן של דמוקרטיות לא ליברליות והמתח בין ליברליזם ודמוקרטיה

תפיסת האזרחות המודרנית במדע המדינה – המקרה של ישראל – הגישות להגדרת והקניית אזרחות בעולם ומקרה הבוחן של ישראל והגישה העומדת ביסוד חוק השבות

"חוק השבות: זכויות הגירה וגבולותיהן" מאת נעמה כרמי – סיכום מתוך ספרה של נעמה כרמי העוסק במשמעות של חוק השבות לתפיסת האזרחות בישראל

ציות ודמוקרטיה \ שלמה אבינרי – סיכום מאמרו של שלמה אבינרי אודות גבולות הציות במדינה דמוקרטית

"הזכות והחובה להתנגד לשלטון" \ חיים כהן – סיכום מאמרו של חיים כהן אודות תפיסות של הוגים שונים לגבי הזכות להתנגד לשלטון

אלכסיס דה טוקוויל על עריצות הרוב – סיכום מאמרו של אלכסיס דה טוקוויל על "עריצות הרוב" שעלולה להתפתח במשטר דמוקרטי

ברוך קימרלינג על תרבות פוליטית -מושג התרבות הפוליטית, משמעו, תפיסות לגביו וחשיבותו בחברה דמוקרטית

לאומיות חיה וקיימת – ברוך זיסר – סיכום מאמרו של ברוך זיסר העוסק בתופעת הלאומיות, מקורותיה ומעמדה כיום.

דמוקרטיה בחברות מפולגות – על הדרכים בהם יכולה להתמודד דמוקרטיה עם מצב של פילוג פנימי

"זכויות קיבוציות למיעוטים מקוריים " מאת  אמל ג'מאל – מאמר הדן בהתמודדות של דמוקרטיה עם הצורך במתן זכויות קבוצתיות למיעוטים

פוליטיקה ואיכות הסביבה – על המשמעויות הפוליטיות והמענה הפוליטי של סוגיות סביבתיות

תפיסה כלכלית של הפוליטיקה ומדיניות סביבתית – יחסה של התפיסה הכלכלית-מדינית הליברלית לסוגיות של איכות סביבה

דמוקרטיה וסביבה \ אבנר דה-שליט – סיכום מאמר של אבנר דה-שליט על מערכת היחסים שבין דמוקרטיה ושמירה על איכות הסביבה

גלובליזציה ואיכות הסביבה – מערכת היחסים שבין מדינת הלאום, תהליכי גלובליזציה ואיכות הסביבה

אינטלקטואלים ופוליטיקה – מערכת היחסים בין פוליטיקה והוגים ותפקידם של אינטלקטואלים במשטר הדמוקרטי

"בין מילה לאדמה: קווי מתאר לתולדות האינטלקטואל" \ שלמה זנד – סיכום מאמרו של שלמה זנד על תפקידם ומעמדם של האינטלקטואלים בתנועה הציונית ומדינת ישראל

השסע המגדרי ופמיניזם – מעמדן של נשים בהקשר של פוליטיקה וממשל

"נשים ופוליטיקה, שסע בין הפרטי לציבורי" \ חנה הרצוג – סיכום מאמרה של חנה הרצוג המנסה להסביר את המקורות למיעוט המעורבות הנשית בפוליטיקה

סיכומי מאמרים נוספים:

מבורג'ס לבהווריאליזם והלאה / ברוך סיזר

"עילית שלטת" או "קבוצות וטו"  / ויליאם קורנהאוזר

מאבק חברתי, לגיטימיות ודמוקרטיה / סימור ליפסט

המשטר הדמוקרטי לגווניו / בנימין נוייברגר

דמוקרטיה התאגדותית /הסדרית/ הסכמתית – ארנד לייפרט

איך כניסה לפוליטיקה יכולה להפוך אותך לאדם שלם יותר

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: