סיכום: "עילית שלטת" או "קבוצות וטו" / ויליאם קורנהאוזר

סיכום מאמר זה הוא חלק מסיכום מבוא לפוליטיקה וממשל ומאסופת הסיכומים במדעי המדינה באתר

"עילית שלטת" או "קבוצות וטו" (היכן מצוי הכוח) / ויליאם קורנהאוזר

מאמר "עילית שלטת או קבוצת וטו" המדבר על עוצמה והשוואה, ע"י 5 נקודות השוואה, בין שני קטבים של עוצמה בזירה הפוליטית:
מאמר תגובה על מאמריהם של מילס-(קבוצות עלית) ורייזמן – (קבוצות ווטו)

קבוצות וטו (ביזור עוצמה) – פלורליסטי

רייזמן (1953)

עילית שלטת (ריכוז עוצמה) – אליטרי

מיילס (1961)

מבנה עוצמה

קבוצות וטו

  …………….המון………………           

קבוצות הווטו= קב' אינטרסים שעוצמתם משתנה ע"י ההמון← מבנה עוצמה דינאמי

עילתה שלטת (פוליטית/צבאית/כלכלית)

דרג ביניים (עם עוצמה מאוד מצומצמת)

       המון – אדיש ולא משמעותי.

מבנה עוצמה סטאטי שקיימת בעילית השלטת.

להמון אין כוח  והשפעה

שינויים במבנה עוצמה על ציר זמן

על ציר הזמן: שינויים ←העוצמה מתבזרת

על ציר הזמן: שינויים ←העוצמה מתרכזת

תפעול עוצמה

קבוצות אינטרס הפועלות לקבל עוצמה ע"י מאבק פומבי בתקשורת ← להמון יש השפעה

המאבקים סמויים בתוך האליטה.  לאליטה יש בקרה של על מה יוצא לתקשורת ← ההמון מנוטרל

בסיסי עוצמה

קיימים הבדלי אינטרסים בין הקבוצות
שיתוף פעולה על בסיס אינטרסים משותפים בלבד

שיתוף פעולה של גורמי האליטה על בסיס אינטרסים משותפים  + רקע חברתי משותף

קיים דמיון תרבותי-חברתי בין חברי האליטה

תוצאות (איך ריכוז/פיזור העוצמה משפיע על החברה

דינאמיות: ההמון אינו אפאטי כלומר משפיע← עוצמה דינאמית שעוברת בין הקבוצות.

א.     הפוליטיקה פתוחה לכולם: לאף קבוצה אין עדיפות

ב.      שקיעת כוח השלטון המבוסס על אינטרס אישי ומחויבות.

ג.      פיזור הכוח (תיקו פוליטי) משתק מנהיגות יעילה←לטווח ארוך עלול לפגוע בדמוקרטיה.

הדינאמיות:ההמון לא רלוונטי לכן אינו משפיע← קיימים שינויים פרסונאליים בלבד

א.     העצמת האינטרסים של האליטה

ב.      העלית השלטת מתנהלת כדיקטטורה


שקיעת כוח השלטון החייב בדין וחשבון

היעלמות הדמוקרטיה

על-פי הדוגמה בישראל ניתן לקבוע כי רייזמן צודק:

1950

1960

1970

1980

1990

2000

עלית שלטת= שלטון מפא"י

תיקו פוליטי ← מבנה עוצמה של קב' וטו← עוצמה מתפזרת

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: