סיכום: "עילית שלטת" או "קבוצות וטו" / ויליאם קורנהאוזר

סיכום מאמר זה הוא חלק מסיכום מבוא לפוליטיקה וממשל ומאסופת הסיכומים במדעי המדינה באתר

"עילית שלטת" או "קבוצות וטו" (היכן מצוי הכוח) / ויליאם קורנהאוזר

מאמר "עילית שלטת או קבוצת וטו" המדבר על עוצמה והשוואה, ע"י 5 נקודות השוואה, בין שני קטבים של עוצמה בזירה הפוליטית:
מאמר תגובה על מאמריהם של מילס-(קבוצות עלית) ורייזמן – (קבוצות ווטו)

קבוצות וטו (ביזור עוצמה) – פלורליסטי

רייזמן (1953)

עילית שלטת (ריכוז עוצמה) – אליטרי

מיילס (1961)

מבנה עוצמה

קבוצות וטו

  …………….המון………………           

קבוצות הווטו= קב' אינטרסים שעוצמתם משתנה ע"י ההמון← מבנה עוצמה דינאמי

עילתה שלטת (פוליטית/צבאית/כלכלית)

דרג ביניים (עם עוצמה מאוד מצומצמת)

       המון – אדיש ולא משמעותי.

מבנה עוצמה סטאטי שקיימת בעילית השלטת.

להמון אין כוח  והשפעה

שינויים במבנה עוצמה על ציר זמן

על ציר הזמן: שינויים ←העוצמה מתבזרת

על ציר הזמן: שינויים ←העוצמה מתרכזת

תפעול עוצמה

קבוצות אינטרס הפועלות לקבל עוצמה ע"י מאבק פומבי בתקשורת ← להמון יש השפעה

המאבקים סמויים בתוך האליטה.  לאליטה יש בקרה של על מה יוצא לתקשורת ← ההמון מנוטרל

בסיסי עוצמה

קיימים הבדלי אינטרסים בין הקבוצות
שיתוף פעולה על בסיס אינטרסים משותפים בלבד

שיתוף פעולה של גורמי האליטה על בסיס אינטרסים משותפים  + רקע חברתי משותף

קיים דמיון תרבותי-חברתי בין חברי האליטה

תוצאות (איך ריכוז/פיזור העוצמה משפיע על החברה

דינאמיות: ההמון אינו אפאטי כלומר משפיע← עוצמה דינאמית שעוברת בין הקבוצות.

א.     הפוליטיקה פתוחה לכולם: לאף קבוצה אין עדיפות

ב.      שקיעת כוח השלטון המבוסס על אינטרס אישי ומחויבות.

ג.      פיזור הכוח (תיקו פוליטי) משתק מנהיגות יעילה←לטווח ארוך עלול לפגוע בדמוקרטיה.

הדינאמיות:ההמון לא רלוונטי לכן אינו משפיע← קיימים שינויים פרסונאליים בלבד

א.     העצמת האינטרסים של האליטה

ב.      העלית השלטת מתנהלת כדיקטטורה


שקיעת כוח השלטון החייב בדין וחשבון

היעלמות הדמוקרטיה

על-פי הדוגמה בישראל ניתן לקבוע כי רייזמן צודק:

1950

1960

1970

1980

1990

2000

עלית שלטת= שלטון מפא"י

תיקו פוליטי ← מבנה עוצמה של קב' וטו← עוצמה מתפזרת

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: