תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות – סיכומים

תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות – סיכומים

הקורס "תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות" של האוניברסיטה הפתוחה בוחן את היחסים שבין התפתחויות טכנלוגיות בתחומי התקשורת לבין תמורות בתחומי החברה והתרבות. דפוסים שונים של תקשורת אנושית מתאפשרים בעזרת ומאפשרים אמצעי תקשורת שונים, החל מתקשורת בעל-פה או בכתב וכלה באמצעים מתוחכמים כמו האינטרנט. דפוסי תקשורת אלו משפיעים ומעצבים את האופן שבו חברה ותרבות מתקשרת עם עצמה ובתוך עצמה וסביבם נבני מבנים חברתיים שמשפיעים ומושפעים על אמצעי התקשורת. הגישה הקרויה "דטרמיניזם טכנולוגי" גורסת כי לטכנולוגיה, ובתוכה הטכנולוגיה בתחום התקשורת, כוח מרכזי בעיצוב אורחותיה של חברה נתונה. שינויים בטכנולוגיה יכולים לגרור שינויים פוליטיים ותרבותיים עמוקים שכן הם משנים את מבנה הידע והכוח בחברה ואת האפשרות של בני אדם לתקשר זה עם זה ולהתאגד.

הקורס "תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות" בוחן את ההתפתחות ההיסטוריה של אמצעי התקשרות תוך התייחסות לתמורות החברתיות והתרבותיות שהיו כרוכות בתהליכים אלו. הוא מציג את האופן שבו טכנולוגיה משפיעה על חברה ותרבות ואת הביטויים החברתיים של שינויים טכנולוגיים.

הקורס מחולק לשישה חלקים המוקדשים כל אחד להיבט אחר של היחסים בין תקשורת, טכנולוגיה, חברה ותרבות:

יחידה 1

טכנולוגיה, תקשורת וארגון חברתי

יחידה 2

טכנולוגיה וחברה: גישות תאורטיות

יחידה 3

השלכות חברתיות של תקשורת עכשווית

יחידה 4

אמצעי תקשורת חדשים ופיקוח על המידע

יחידה 5

טכנולוגיות של תקשורת בסדר העולמי החדש

יחידה 6

מדיניות תקשורת בסביבה משתנה: ישראל

להלן תמצאו אסופת סיכומים המתייחסים אל הנושאים השונים של הקורס "תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות". לנוחיותכם מסודרים הסיכומים בעמודים נפרדים המוקדשים כל אחד לנושא אחר עם קישורים פנימיים וחיצוניים לנושאים רלוונטיים על מנת לאפשר למידה אפקטיבית. עשינו כל מאמץ לספק את הסיכומים האיכותיים ביותר שמצאנו אך כמובן שהשימוש בהם הוא על אחריות הלומד בלבד ובכל מקרה אין הסיכומים מהווים תחליף לחומר הלימוד אלא רק תוספת לו. בהצלחה!

לאתר הקורס באוניברסיטה הפתוחה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

שלושת סוגי הדפוס בארגון החברתי 

סיכום מאמר – לקראת חברת רשת / פול סגאן

חמש שלבים בהתפתחות הטכנולוגיה התקשורתית

 מושגי מפתח בהקשר של טכנולוגיה התקשורתית: גלובליזציה, דה מאסיפיקציה ופלורליזציה

סיכום מאמר – התבגרות האינטרנט / ג'ון קארי 

מאזן התקשורת בחברה

סיכום מאמר – עידן הנוכחות ממרחק: כפר גלובלי או משכנות עוני תקשורתיים / יעקב בעל שם ודב שנהר

מאזן התקשורת בעולם המערבי

סיכום מאמר – "האינטרנט וכוחות מסיפיקציה  / פיליפ נאפולי

מאזן תקשורת והעצמה

סיכום מאמר – "עיתונות בעידן הדיגיטלי"  / כריסטופר הרפר

סיכום מאמר: "אין די בנגישות" / רזניק וראסק

סיכום מאמר :וירטואליות ואי שביעות רצון ממנה:  חיפוש אחר קהילה בחלל הקיברנטי / שרי טרקל

סיכום מאמר: אוטוסטראדת המידע המבוי הסתום האחרון? / הרברט שילר  

מאזן התקשורת בעולם השלישי

סיכום מאמר: טכנולוגיה מתורבתת / ברזילי ונהון-ברזילי

מדיניות תקשורת בישראל

התקשורת האלקטורנית בישראל

מגמות וסוגיות בתקשורת הישראלית

רשימת מושגים בקורס:

 אוריינות תקשורתית

אימפריאליזם תרבותי / תקשורתי

בעלי זיכיון שידור

בעלות צולבת על אמצעי תקשורת 

העצמה

התלכדות מדיה

חדירה לרשות הפרט

ליברליזציה

מדיניות תקשורת

מיזוג וריכוז בעלויות

מסחור

מקדנוליזציה

סדר עולמי חדש במידע

סייבר-ספייס

על לאומיות

פונדמנטליזם

פיתוח ומודרניזציה

פרדיגמה דומיננטית בחקר השפעות התקשורת על העולם השלישי

תחליפיות

תקשורת חלופית

תקשורת מסורתית

בעבור עוד סיכומים של האוניברסיטה הפתוחה פנו אל המאגר שלנו בקישור

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: