פיתוח ומודרניזציה- הגדרה

מושגים בקורס תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות – סיכומים:

פיתוח ומודרניזציה– הגדרה (תקשורת)

מתוך: תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות – סיכומים

פיתוח ומודרניזציה:  תהליכים המתייחסים לשינויים חברתיים האמורים להתרחש בעולם השלישי, שיביאו לשיפור החיים של האזרחים המקומיים, בעיקר על-ידי סיוע מערבי (טכנולוגיות וטכנולוגיות תקשורת, הון, ידע, דגמי שלטון וכו') והידמות למערב בתחומים כמו  עיור, חילון, דמוקרטיזציה, צרכנות מפותחת ועוד.

המונחים פיתוח ומודרניזציה מקובלים עד היום להבחנה בין המערב לבין יתר חלקי העולם, ה"בלתי-מפותחים", אך לדעת רבים הם מצביעים על תחושת עליונות והתנשאות מערבית כלפי חברות העולם השלישי

ראו גם: תיאורית המודרניזציה (וכישלונה) 

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: