פונדמנטליזם- הגדרה (תקשורת)

מושגים בקורס תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות – סיכומים:

פונדמנטליזם– הגדרה (תקשורת)

מתוך: תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות – סיכומים

פונדמנטליזם: קבוצה הבוחרת להסתגר בפני השפעות ערכיות של המודרניות ושל תרבות הצריכה, לעתים תוך שימוש אינסטרומנטלי בטכנולוגיה ובצורות ארגון חברתי מודרניות, היא קהילה פונדמנטליסטית. מקובל להגדיר קבוצות אלה כבעלות מערכת של ערכים מוחלטים ועקרונות דתיים של סגידה לאלוהים המתבססים על טקסטים קנונים שאין עליהם עוררין (בעיני חבריהן). ברזילי-נהון וברזילי מגדירים במאמרם קבוצות פונדמנטליסטיות כבעלות אחידות מחשבתית, כמתנתקות מהעולם החיצוני, כבעלות משמעת קהילתית נוקשה והיררכיה פטריארכאלית.

יש מי שרואים בתגובה המסתגרת של הפונדמנטליזם ביטוי לניסיונות לגונן על צורות חיים מסורתיות, ויש מי שרואה בהן ניסיון התנגדות להשפעות הקפיטליסטיות והאימפריאליסטיות של המערב, עד כדי הצבת אלטרנטיבה אידיאולוגית של ממש לחברה הצרכנית ולכלכלה הגלובלית. רוב ההשקפות רואות בפונדמנטליזם תוצר של המודרניות

 

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

 

נח לא לבד: סיפור המבול בתרבויות שונות

מה אפשר ללמוד מקיומם של גרסאות שונות לסיפור המבול בתרבויות שונות? האם השכיחות של מיתוס המבול מלמדת על אירוע קדום או על משהו על התרבות שלנו?

עוד דברים מעניינים: