דטרמיניזם טכנולוגי – סיכום

עקרונות הדטרמיניזם טכנולוגי:

1. הטכנולוגיה קובעת את פני האנושות ומכוונת את דרכה ההיסטורית באופן מוחלט ובתהליך בלתי-נמנע.

2. התפתחותו של אמצעי תקשורת חדש איננה רק תולדה של נסיבות היסטוריות-חברתיות, אלא גורם המשפיע וקובע נסיבות עתידיות.

3. השינויים הנגרמים בחברה ע"י טכנולוגיית התקשורת הם בלתי נמנעים ע"י אדם.

4. סוג התקשורת/סוג הסימנים מעצב את התפיסה  ו/או את מבנה החברה.

השאלה היא מי משפיע על מי הטכנולוגיה על החברה או להיפך, או ששניהם משפיעים אחד על  השני? הטענה של גישת הדטרמיניזם טכנולוגי היא שהטכנולוגיה משפיעה על החברה. שינוי טכנולוגי מביא לשינוי חברתי, התפתחות טכנולוגית תביא להתפתחות חברתית. חוקרים מרכזיים בגישה: מקלוהן, איניס, פוסטמן ומאירוביץ'.

דטרמיניזם טכנולוגי רך וקשה

דטרמיניסטים טכנולוגים קשיחים- הקיצוניים יותר, טוענים שהטכנולוגיה היא אבי הכל, היא ממש משנה סדרי עולם. הם אפילו מייחסים לטכנולוגיה כוחות מאגיות. הם גם טוענים שהאפקט הוא חזק, בלעדי וגורף.

הדטרמיניסטים הטכנולוגים הרכים– המתונים יותר, סבור גם הוא שלטכנולוגיה השפעה על החברה ושהאפקט טמון בטכנולוגיה עצמה, במדיום עצמו ולא במסר. ההבדל הוא בעוצמת האפקט המיוחס, לא בהכרח מדובר בשינוי סדרי עולם, ועוד הבדל מרכזי הוא שדטרמיניסטי רך יגיד שלא ניתן להגיד באופן גורף שהטכנולוגיה גרמה למשהו באופן בלתי נחרץ, יש דברים משפיעים בטכנולוגיה, אבל זאת לא תוצאה בלעדית- יש גורמים נוספים המשפיעים.

3 טענות מרכזיות

1. שהטכנולוגיה באה משום מקום- אוטונומית ומגיעה ממקור שהוא חיצוני לחברה ולמערכת החברתית, ולחברה אין שליטה על הטכנולוגיה. למעשה, הטענה אומרת שלפי הדטרמיניזם הטכנולוגי, אין התייחסות בכלל לתהליך ההמצאה, לתהליך המחקר והפיתוח, למה התפתחה ואיך. הדטרמיניסטים הטכנולוגים מתייחסים לטכנולוגיה כמוצר שלם וקיים.

2. הטכנולוגיה פועלת באופן ישיר ובלתי מתווך כלומר, ללא תיווך אדם, אין התייחסות לחברה ולאדם, הטכנולוגיה משפיעה עלינו באופן ישיר.

3. לטכנולוגיה יש השפעות דרמטיות ומקיפות על החברה- השפעה אחידה, גורפת, במקומות שונים ובזמנים שונים. כלומר, כולם צריכים להיות מושפעים באותו אופן מהגישה, האפקט גורף ואחיד.

דטרמיניזם טכנולוגי על פי מרשל מקלוהן

מרשל מקלוהן והארולד איניס

תקשורת המונים

מה זה דטרמיניזם?

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר:

הכסף או החיים: כמה זה "מספיק"?

כמה כסף זה מספיק בכדי לחיות חיים מאושרים? אם התשובה היא "עוד" אז אין לכם סיכוי, אבל מבט אחר על העבודה והקניות יכול לשנות את זה.