מושגי מפתח בהקשר של טכנולוגיה התקשורתית: גלובליזציה, דה מאסיפיקציה ופלורליזציה

תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות – סיכומים:

 מושגי מפתח בהקשר של טכנולוגיה התקשורתית: גלובליזציה, דה מאסיפיקציה ופלורליזציה

מתוך: תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות – סיכומים

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

גלובליזציה – העברת תקשורת לאזורים נרחבים במקביל וצריכתה ברשתות חברתיות החורגות מעבר לגבולות הפיזיים, המדיניים או הכלכליים.  במלים אחרות, גלובליזציה פירושה מעין "כפר גלובלי" [מקלוהן] שבו מרחקים פיזיים מטשטשים בין מדינות ויבשות, ולמעשה מסרי תקשורת חוצים גבולות יבשתיים, כלכליים, חברתיים וכדומה, וכן מועברים ומשודרים בעת ובעונה אחת באזורים שונים על-פני כדור הארץ.

 (דוגמא : CNN, BBC, MTV, SKY, אתרים באינטרנט, סדרות טלוויזיה (סיינפלד וכו')

– יתרונות:  שבירת גבולות תרבותיים וחברתיים בין עמים = איחוד עולמי, כפר גלובלי.

אימוץ חשיבה רציונאלית, וכן חשיפה לתכנים, העשרה, הרחבת ידע וצמצום פערים.

– חסרונות:  אחידות- פגיעה בתרבות המקומית ופגיעה במסורת,  נזק לייחודיות,  חשיפה מזיקה, אימפריאליזם תרבותי, פגיעה בכלכלה המקומית,  פערים בין הורים לילדים.

{אימפריליזם תרבותי / תקשורתי – השתלטות של מדינות (ארה"ב והמערב) על חלקים נרחבים

בעולם באמצעות תקשורת שמפיצה את תרבותן ודרכן האידיאולוגית. (כל זה בא על חשבון הערכים האחרים).

אמריקניזציה – התהליך של אמריקה להשתלט על העולם באמצעות הגלובליזציה}

דה מאסיפיקציה –  תהליך של פיצול התקשורת, הפצתה וצריכתה באופן שאינו מוגבל מבינה גיאוגרפית. תהליך משלים לגלובליזציה ומהווה תהליך של ביטול ההמוניות.  נוצרת בעקבות החידושים הטכנולוגיים שגורמים לגיוון רעיוני ולצמיחת פלורליזם, אך גם יוצרת קיטוע ופיצול קהל התקשורת. התפצלות לקהלים קטנים ומובחנים לפי תחומים ;  1.  ע"פ טרטוריה – התהליך משרת צרכים של אזור  [גיאוגרפי] מסוים  [מקומון, רדיו אזורי]

2.  קבוצת השתייכות – אמצעי תקשורת המיועדים לקבוצות מוגדרות באוכלוסייה, כגון- רופאים, עורכי דין [לאישה].

3.  ע"פ  תחומי עניין – סוגי אוכלוסיות שמתעניינות בתחומים ספציפיים; למשל, אופנה, כלכלה, כלי רכב [גלובס].

– יתרונות:  ביטוי לדמוקרטיה, פלורליזם, סיפוק צרכים ספציפיים, שמירת מסורת ותרבות, העמקה.

– חסרונות:  בידול חברתי, קיטוע החברה, חשיפה מצומצמת, פגיעה במרחב הציבורי ובסולידאריות.

פלורליזציה – קיומם של אמצעי תקשורת זה לצד זה בהרמוניה, כאשר אינם מאיימים זה על זה, אלא, משלימים זה את זה.  [תחליפיות נמוכה]

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: