תחליפיות- הגדרה (תקשורת)

מושגים בקורס תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות – סיכומים:

תחליפיות– הגדרה (תקשורת)

מתוך: תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות – סיכומים

תחליפיות [פונקציונלית]: כושרו של משאב תקשורת להחליף משאב אחר כדי לספק צרכים תקשורתיים שונים. תחליפיות נמוכה היא מצב של קיום בו-זמני של משאבי תקשורת, שאינם מבטלים זה את זה (למשל, הטלוויזיה והרדיו). תחליפיות גבוהה היא מצב בו אמצעי תקשורת אחד (חדש בדרך-כלל), הופך אמצעי תקשורת אחר לחסר-ערך, מצב המביא להיעלמותו של אמצעי התקשורת "הישן" (למשל, פטפון וקומפקט-דיסק)

 

 

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

 

עוד דברים מעניינים: