מסחור – הגדרה (תקשורת)

מושגים בקורס תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות – סיכומים:

מסחור – הגדרה (תקשורת)

מתוך: תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות – סיכומים

מסחור:  אחד מתהליכי הפרת מאזן התקשורת, המביא לשלילת עוצמה, ומתאר את התופעה שבה מידע ותרבות הופכים להיות שירותים שמיוצרים, משווקים ונצרכים לפי כללי מסחר. כוחות השוק והמדיניות הציבורית יצרו העדפה של אינטרסים פרטיים על פני טובת הציבור. העדפה זו סותרת את עקרון ה"שירות לכל", מגדילה את פערי הנגישות למידע ומכרסמת באפשרות לאזרחות פעילה, דהיינו, ב"מרחב הציבורי".

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

 

מה היה לקרל מרקס נגד הזכות לקניין?

"הזכות לקניין היא הזכות ליהנות מנכסיו ולהתנהל עימם באופן שרירותי וללא כל התחשבות באנשים אחרים, באופן נפרד מהחברה, זוהי הזכות לאנוכיות"

עוד דברים מעניינים: