תרבות פופולרית – סיכומים: תרבות הפנאי בישראל – כ"ץ ושות'

תרבות פופולרית – סיכומים: תרבות הפנאי בישראל – כ"ץ ושות'

ראה סיכום קורס מלא: תרבות פופלרית – סיכומים

סיכומים, עדכונים, דברים מעניינים והרבה ידע בקבוצת הפייסבוק שלנו (לא תפרגנו בלייק?)

מחקרם של אליהוא כ"ץ ושותפיו אודות תרבות הפנאי בישראל משווה בין דגמי צריכה של תרבות בין השנים 72' ו- 90'.

משתנה תלוי: פעילות פנאי של צריכה תרבותית כאשר נעשית חלוקה של סגנון חיים לפעילויות פנאי "קלות" ו"גבוהות". חוקר שמבצע הבחנה כזו משתייך מן הסתם לגישה של שמירת חומות, כיוון שיש כאן מיון שמתבסס על הגדרות אובייקטיביות לכאורה –

פעולות גבוהות של תרבות הפנאי בישראל הן "מורכבות יותר מבחינה אמנותית, צריכתן דורשת ידע, הכנה וסוציאליזציה מתאימה"

פעילויות קלות: קולנוע, גבוהות: תיאטרון, מוזיקה קלאסית

משתנה ב"ת: מוצא. מערבי (יליד אירופה אמריקה) ומזרחי (יליד אסיה צפון אפריקה). ישראל/מזרח – יליד ישראל ממשפחה שמוצאה מזרחי

משתנה מתערב: השכלה, נמדדת ע"פ שנות לימוד

השערות לבדיקה:

א. יש מתאם בין המשתנים, המוצא "מנבא" את פעילות הפנאי המועדפת, למרות השפעת ההשכלה. זו הייתה ההשערה של החוקרים. הם טוענים שיש שעתוק של ההון התרבותי בתוך קבוצות המוצא. תיאורטיזציה: שיעתוק של הבדלי מוצא ומעמד באמצעות סגנון חיים (קונפליקט חברתי: מרקס, ובר)

ב. החברה הישראלית מטשטשת את ההבדלים בין קבוצות המוצא. ניתן להסביר תוצאה כזו בשתי דרכים: תיאוריה של מודרניזציה תאמר שיש כאן טשטוש הבדלים בין תרבויות. מצד שני, אפשר גם להסביר זאת מגישה ביקורתית של אקולטורציה שטוענת שהטשטוש בין הקבוצות הוא שטחי ומתבטא בדפוסי צריכת התרבות, בעוד שההבדלים העמוקים נשמרים.  בדיקה אמפירית: השוואה בין דורית.

תוצאות:

קבוצות מזרחי    מערבי    מזרחי    מערבי    יש/מזרח יש/מערב

השכלה  1970      1970      1990      1990      1990      1990

(שנות     (646)      (637)      (294)      (231)      547)       (490)

לימוד)

% המבקרים בקולנוע לפחות פעם בשבוע

5-10       35           22           0             3             4             15

11+        34           25           3             7             7             9

13+                                      3             6             7             8

 

% המבקרים בקונצרט קלאסי במשך חצי השנה האחרונה

5-10       2             11           2             10           3             6

11+        6             29           1             18           4             9

13+                                      1             34           6             19

ניתוח הממצאים אודות תרבות הפנאי בישראל:

  • יש מתאם בין מוצא וסגנון חיים, אך רוב השונות מוסברת גם ע"י השכלה. עם העלייה בהשכלה עולה שיעור הצריכה של תרבות גבוהה. הפער העדתי מתקיים: קבוצת המזרח מעדיפה פעילויות קלות, קבוצת המערב – גבוהות.
  •  הפער העדתי ממשיך להתקיים בפעילויות "גבוהות", אבל לא ב"קלות" (תרבות פופולארית, קולנוע).
  • השערת המחקר אוששה. הם טוענים שתהליך המודרניזציה שאמור היה לטשטש את ההבדלים בין הקבוצות לא הושלם בגלל שיש קבוצות שמנסות לנכס לעצמן הון תרבותי באמצעות פעילויות של צריכה תרבותית.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: