התפתחות הדיון התיאורטי בתרבות פופולרית בהקשר הגלובליזציה

התפתחות הדיון התיאורטי בתרבות פופולרית בהקשר הגולבליזציה

ראה סיכום קורס מלא: תרבות פופלרית – סיכומים

השיח התיאורטי אודות תרבות פופולרית ידע במהלך המאה ה-20 מספר תפניות ושינויים דרמטיים, בין היתר בנוגע ליחסים שבין המערב והמזרח ותפקידה של התרבות.

רקע על הדיון התיאורטי בתרבות פופולארית:

שנות ה-50:  הדיון בתרבות הפופולארית בשנות ה-50 והשפעתה נעשה תחת כותרת "מודרניזציה" (גישה פונקציונאליסטית). תפיסה זו אמרה שיום יבוא ומדינות מתפתחות (העולם ה-3), עם קצת עזרה, יתקדמו ויעלו בסולם המודרניזציה, וגם הם כמו האמריקאים, יאכלו המבורגר, ייסעו במכוניות , ילכו לקולנוע וכו'. תהליך זה הוא חלק מקידמה, ולכן התהליך הזה נתפס בתור חיובי.

שנות ה-60: במהלך שנות ה-60 הופיעה, כריאקציה ביקורתית לגישת המודרניזציה ששלטה בשיח בשנות החמישים, גישה ניאו-מרקסיסטית שנקראה בשם: world system theory  (של וולרשטיין). הטענה הבסיסית היא שיש לנו עולם ראשון ושלישי והיחס ביניהם מייצג יחס של מרכז ופריפריה, היחס שבין הון לעבודה. יחס זה הוא יחס של ניצול ושעתוק. מגישתו של וולרשטיין, העולם ה-1 לא מעוניין למשוך את מדינות העולם ה-3 לזה ה-1, אלא מעוניין ביחסי התלות, וזה נעשה בעזרת התרבות הפופולארית, שעוזרת לשעתוק ולתלות. תרבות פופולארית כחלק מאימפריאליזם תרבותי ובעצם אמריקניזציה.

שנות ה-80: בשנות ה-80 יש גישות חדשות שמייצגות סינתזה של הגישות הקודמות באופן המנסה לדון בתרבות הפופולארית, באופן תיאורי ולא שיפוטי: גישות גלובליזציה, פוסט מודרניזם, הכפר הגלובלי, הסימולציה של בודריאר, אסכולת פרנקפורט (שאמנם החלה את פועלה עוד השנות ה-20 אבל השפעותיה העיקריות הורגשו על השיח התיאורטי רק בשלב מאוחר יותר) ועוד.

שנות ה-90: בשנות ה-90 של המאה ה-20 מתפתחת גישה שהיא אנטיתזה לגישה הקודמת, מתחילים לצוץ מחקרים שמדברים על גלוקליזציה, קראוליזציה, היברידיזציה וכו'. הרעיון הוא שיש התערבבות של הגלובלי בלוקלי, הטענה שאפיינה תיאוריות אלו היא שהתרבות הקולטת איננה פאסיבית אלא אקטיבית ומפעילה סלקציה או תרגום תרבותי למוצרים שנכנסים אליה. גם גישת המודרניזציה וגישת הSYSTEM WORLD שמות את התרבות הקולטת כפאסיבית (בניגוד לגישה זו).

ראו גם: ראו גם: מאפייני תהליך הגלובליזציה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: