תרבות פופולרית – סיכומים: למה נכשלה דאלאס ביפן? אליהו כ"ץ ותמר ליבס

תרבות פופולרית – סיכומים: למה נכשלה דאלאס ביפן? אליהו כ"ץ ותמר ליבס

ראה סיכום קורס מלא: תרבות פופלרית – סיכומים

סיכומים, עדכונים, דברים מעניינים והרבה ידע בקבוצת הפייסבוק שלנו (לא תפרגנו בלייק?)

למה נכשלה דאלאס ביפן? אליהו כ"ץ ותמר ליבס (1990) The Export of Meaning

כ"ץ וליבס כתבו ספר על סדרת הטלוויזיה "דאלאס", תוכנית שהיא סימולציה, המכילה את 3 הדיברות של פוסטמן, ומייצגת עבור רבים אימפריאליזם תרבותי אמריקני. מסתבר שדאלאס הצליחה כמעט בכל העולם, אך לא ביפן. זו דוגמה לקוד מתנגד (לפי הול) – דחייה מקומית של התרבות הפופולארית.

קבוצות המיקוד נערכו ביפן, ע"י חוקר יפני. כאשר עברו על העמדות התברר להם שניתן לנתח את התנגדות הצופים באמצעות 3 קטגוריות, 3 רמות של פרשנות שמתארות את הפענוח: תחביר (סינטקס), סמנטיקה, ופרגמטיקה.

תחביר– מייצג את החוקים לגבי צירוף המרכיבים, פרשנות ביחס לחיבור של חלקים שונים כמו ארגון חלקי משפט כך שניתן לפרשם. האנלוגיה היא בעצם קישור בין הפרקים בסדרה. העמדות שהתייחסו אליהם הנחקרים היא לכך שהייתה להם ציפייה שהפרקים יהיו קשורים זה לזה (התפתחות עלילתית). ציפייה זו ייצגה ציפייה תרבותית של צופה טלוויזיה יפני.  לצופים היפאניים הייתה בעיה כי הפרקים לא היו מחוברים זה לזה בצורה המקובלת שציפו לה, יחידות של תוכניות שמתחילות ומסתיימות בצורת הפרק ולא בצורת עלילה מתמשכת על מס'/קובץ פרקים. הייתה פה שבירת ציפייה מבחינת הנחקרים.

סמנטיקה – המשמעות המילונית, כוונת החוקרים הייתה לעמדות שבהם הנחקרים ביטאו שבירת ציפייה ברמה הסמנטית, לדוגמא, היפאניים נתנו פרשנות שונה למוטיבציות , לפעולות הגיבורים ולמערכות היחסים ביניהם. למשל, מדוע המשפחה עורכת בעצמה את השולחן למרות שהם עשירים ויכולים להרשות לעצמם משרתים? הפרשנות לא התאימה – אם בובי ופאם בורחים להתחתן כיצד אח"כ הם מתקבלים בשמחה ע"י המשפחה? היו יותר מדי דברים שלא היו לנחקרים הגיוניים מבחינת נורמות תרבותיות.

פרגמטיקה – משמעות שתלויה בהקשר. החוקרים התכוונו למשמעות של דאלאס בתחומים יותר נרחבים, הקשרים תרבותיים וכו'. שבירת הציפיות התבטאה בכך שהיפנים טענו שדאלאס מבחינתם מייצגת את אמריקה החומרנית, הקפיטליסטית ואינה מודל התייחסות שאיתו אנו מזדהים, הם שברו סימולציה זו. היפאנים לא קיבלו את ההקשר שייחסו לתכנית כהקשר רלבנטי.

צירוף כל הרמות יחדיו יתנו הסבר לכישלונה של דאלאס ביפן. ניתן לראות זאת כקוד מתנגד היות והתוכנית נכשלה וירדה בסופו של דבר.

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: