סיכום מאמר: סגנון חיים ומעמדות בישראל – שביט וכץ-גרו

סיכום מאמר: סגנון חיים ומעמדות בישראל – שביט וכץ-גרו

ראה סיכום קורס מלא: תרבות פופלרית – סיכומים

סיכומים, עדכונים, דברים מעניינים והרבה ידע בקבוצת הפייסבוק שלנו (לא תפרגנו בלייק?)

– טלי כץ-גרו ויוסי שביט. 1998. "סגנון חיים ומעמדות בישראל"

השערה מסורתית המוצגת בתחילת המאמר "סגנון חיים ומעמדות בישראל": קיים קשר בין מעמד (משתנה ב"ת) לבין סגנון חיים (משתנה תלוי). להזכירכם: אצל כ"ץ ושות' ההשערה שנבדקה היא הקשר בין מוצא וסגנון חיים.

מנגד מציגים החוקרים השערה שונה – בעידן הפוסט מודרני מטשטשים ההבדלים בין הרגלי הצריכה התאם למעמד, ויש לכך מספר סיבות:

א. מעמד בינוני גדול מאוד, רמת החיים דומה, ההבדלים בסגנון החיים קטנים. כמובן שיש עדיין סמלי סטטוס ולא כולם יכולים לקנות כל דבר, אבל צורות הבילוי הפכו להיות די דומות.

ב. יש משתנים מתערבים בעלי השפעה חזקה יותר, כגון: דת, מוצא ומגדר. כלומר הקשר בין ריבוד וסגנון חיים מתנהג יותר לפי הניבוי הוובריאני (קבוצות סטטוס) ופחות לפי הניבוי המרקסיסטי (מעמד)

ג. המעמד הגבוה כבר לא מגדיר את עצמו באמצעות דפוסי צריכה של "תרבות גבוהה" אלא צורך הכל ("אומניבור"), גם תרבות פופולרית וגם תרבות עממית.

הם העבירו שאלון שבו המשתנה הב"ת של מעמד נמדד לפי רמת הכנסה, והמשתנה התלוי היה סגנון חיים.

הממצא שלהם הוא שמעמד לא מסביר את השונות בסגנון החיים. מצד שני הם מוצאים משתנים אחרים שמסבירים את השונות כמו דת ומגדר.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: