תרבות פופולרית – סיכומים: גלוקליזציה ואינטראקציה סימבולית

תרבות פופולרית – סיכומים: גלוקליזציה ואינטראקציה סימבולית

ראה סיכום קורס מלא: תרבות פופלרית – סיכומים

סיכומים, עדכונים, דברים מעניינים והרבה ידע בקבוצת הפייסבוק שלנו (לא תפרגנו בלייק?)

גלוקליזציה ואינטראקציה סימבולית

גישת האינטרקאציה הסימבולית מדברת על הבניית זהות שמתרחשת בין האדם לבין אחרים משמעותיים. אפשר ליישם הגדרה זו למפגשים בין-תרבותיים: אני בתרבות מקומית והאחר הוא בתרבות אחרת, שמיוצגת ע"י מוצר מסוים. סביב המוצר נוצרת מערכת יחסי גומלין, שדרכה התרבות מקבלת ומגדירה את הזהות שלה. הנחת יסוד ביחס לאקטיביות של התרבות המקבלת (בניגוד לתיאוריות מוקדמות של מודרניזציה ותלות שהתייחסו לצרכן כאל סובייקט פסיבי שאינו מקיים מערכת יחסים הדדית עם המוצר התרבותי שהוא צורך).

ניתן להשתמש בגישה כז של אינטראקציה סימבולית זו כדי לנתח את בוליבוד (תעשיית הקולנוע ההודית)– מסתכלים בטקסט של הסרטים ומחפשים מכנה משותף. מצד אחד יש הרבה השפעות מערביות הוליוודיות: אישה שמסרבת לקבל תכתיבים חברתיים (ביטוי לאתוס מערבי אינדיבידואליסטי), ומצד שני במקרה ההודי האישה האימוץ של האתוס המערבי מביא את האישה לשלם מחיר חברתי – היא אמנם מוקפת חברים אבל לא מתחתנת.

אני במראה: אנו מגדירים את זהותנו דרך מה שאחרים חושבים עלינו. למושג זה יש משמעות גם בגלוקליזציה: תרבויות מגדירות זהות שלהן ע"י צריכת מוצרים מסוימים, שהפרשנות המקומית מגדירה כ"טובים" או "רעים".

גלוקליזציה בגישה סמיוטית: הגישה של חוקרים כמו סטיוארט הול מדברת על קודים של מו"מ והתנגדות שסוללים את הדרך לדיון בגלוקליזציה. השינוי שצריך לעשות  על פי התיאוריה של הול הוא להגדיר את הקשת שמעבירה את המוצר מהיצרן לצרכן כקשת בין תרבותית: היצרן מייצג הקשר גלובלי מקורי שממנו הגיע המוצר. הצרכן שאליו מגיע המוצר, נמצא בתרבות אחרת. באופן מקורי הול לא דיבר על שוני תרבותי בין יצרן לצרכן, אלא תיאר אותם שייכים לאותה תרבות. ההתאמה התרבותית שהמוצר עובר מייצגת קוד של מו"מ. אם המוצר נדחה לחלוטין, האם יש גלוק'? יש פענוח אבל אין צריכה.

דוגמאות: דאלאס ביפן, רפואה משלימה, TDL

מתודולוגיה: ניתוח לפי הקשת של הול. יצרן, מסר, המוצר עצמו שמורכב מעטיפה ותוכן, פרשנות וצרכנים.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: