בין קונפורמיות והגמוניה

קונפורמיות היא הנטייה של אנשים לפעול בהתאם למה שמצופה או שנדמה לו שמצופה ממנו על ידי החברה. זו תופעה שמעניינת מאוד את הסוציולוגיה והפסיכולוגיה החברתית. באופן טבעי, לקונפורמיות יש מקום חשוב מאוד בשמירה על הסדר החברתי ועל יכולתה של חברה לתפקד כך שכל החברים בה נאמנים לאותן נורמות ואמות מידה של התנהגות ומוסר. אם לא הייתה לבני אדם את הנטייה לקונפורמיות קשה לדמיין כיצד יכולות היו חברות להתקיים ולהבטיח מידה של יציבות, מסגרתיות וביטחון לחברים בהן.

עם זאת, לקונפורמיות יש גם צד שלילי והוא היכולת שלהן להשיג ציות מבני אדם גם כאשר ההתנהגות המצופה מהם נוגדת את האינטרסים שלהם. במילים אחרות, קונפורמיות היא גם מנגנון של שליטה שיכול למנוע מבני אדם לפעול למען האינטרסים שלהם ולמעשה לשרת את האינטרסים של מישהו אחר. אבל של מי?

50_gramsci1
אנטוניו גראמשי

גראמשי וההגמוניה התרבותית

מושג ההגמוניה של הפילוסוף המרקסיסטי האיטלקי אנטוניו גראמשי מציע תובנה מעניינת לגבי האופן שבו יכולה קונפורמיות להוות מנגנון של שליטה חברתית. בכדי להבין את פירוש הרעיון של הגמוניה של גראמשי יש להכיר, לפחות בקווים כלליים, את החלוקה המרקסיסטית בין בסיס כלכלי חומרי ומבנה על של התרבות והאידיאולוגיה. אם לפשט רעיון מורכב למדי שהוא נושא לדיון ער בפילוסופיה המרקסיסטית, כוח כלכלי של מעמד מסוים (בדרך כלל, הבורגנות הקפיטליסטית) מאפשר לו שליטה על מוקדי כוח חברתיים שאינם בהכרח רק כלכליים-חומרים. שליטה על החינוך, התקשורת, האמנות והשיח הציבורי מקנה לקבוצות מסוימות מעמד מועדף בהשלטת דעות, אמות מידה מוסריות וערכים, העדפות, דרכי חשיבה ותפיסה ובכך מסוגל גם לייצר את "האמת" של החברה ולדרוש מאנשים להתנהג על פיה.

משמעות המושג הגמוניה

המושג הגמוניה מבטא למעשה צורה של "כוח רך". המעמד השלט מבטיח את האינטרסים שלו (האינטרסים שלו הם שאנשים יתנהגו בצורה המיטיבה עימו, כמו למשל צרכנות בקפיטליזם) בצורה שאינה מפעילה כוח ממשי אלא כוח מופשט. השליטה באמצעות הגמוניה אינה באמצעי כפייה.  האנשים הפועלים בקונפורמיות ממלאים למעשה את הדרישות של המחזיקים בהגמוניה משום שהם מאמינים שכך ראוי וצריך לנהוג, לעיתים בניגוד לאינטרסים שלהם. לואי אלתוסר תיאר תופעה דומה בחיבור המפורסם של "מנגנוני המדינה האידיאולוגיים". שם הוא מסביר כיצד הגמוניה פועלת על פרטים וגורמת להם לפעול כביכול מתוך רצונם החופשי כאשר למעשה הם ממלאים את רצונו של מישהו אחר שבעיקר רוצה לשלוט בהם. ההגמוניה פועלת דרך קונפורמיות, והיא אחד מאמצעי השליטה החברתית המרכזיים בתרבות בת זמננו.

8 ציטוטים על (נון)קונפורמיות

ג'ון סטיוארט מיל על סכנות הקונפורמיות ולמה חשוב להיות אינדיבידואל

עצות לפרודוקטיביות מאריך פרום

האם להיות עסוק זה להיות פרודוקטיבי? לפי אריך פרום, פוריות אמיתית היא לא לעשות הרבה אלא לממש את מי שאנחנו דרך מה שאנחנו עושים

עוד דברים מעניינים: