האם משה האיש באמת התקיים? האם זה משנה? תשובת אחד-העם

היסטוריות וארכיאולוגים רבים בעת המודרנית דנו וניסו למצוא ראיות לשאלה האם יציאת מצרים היא באמת אירוע ממשי, והאם משה אבי האומה באמת התקיים? בעבור הוגה הדעות הציוני אחד-העם, השאלה הזו למעשה מונחת במקום הלא נכון. במאמרו "משה" הוא כותב:

והרי הדבר גָלוי, שגבּורי ההיסטוריא האמתּיים, כלומר אלו שנהיו לכוחות פועלים בחיי המין האנושי לדורות, אינם כלל בריות מוחשיות שהיו במציאות באיזה זמן. כי אין לך גבּור היסטורי, שלא נצטיירה צורתו הרוחנית בדמיון העם באופן שונה לגמרי ממה שהיתה במציאות, והציור הדמיוני הזה, שיצר לו העם לפי צרכיו ונטוֹת רוחו, הוא הוא הגבּור האמתּי, שהשפעתו מַתמדת והולכת, לפעמים אלפי שנה, – ולא האוֹריגינַל המוחשי, שהיה זמן קצר במציאות, והעם לא ראהו כלל כמו שהיה… (מתוך פרויקט בן-יהודה)

בעבור אחד-העם, גיבורים היסטורים הם למעשה תמיד גיבורים בני-זמננו המסופרים בלשון עבר. הגיבור הוא יצור דמיוני שיוצר בעבור עצמו העם לפי צרכיו שלו, כדי לספר לעצמו את סיפורו וכדי להתאחד סביב דמותו. אחד-העם אינו שולל את האפשרות כי אכן היה אי אז איש בשם משה, שאולי אף היה מנהיג דגול. אין זה משנה. מה שמשנה הוא סיפורו של משה כפי שהתגלגל בפיהם של דורות על גבי דורות של יהודים, והוא משה האמיתי.

ראו גם:

משה ונסיכים-עבדים אחרים: חילופי מעמדות אצל גיבורים מיתולוגים

יכולים לנחש מה חשבו אבות הציונות על שאלת הערבים? מבחר ציטוטים

עוד דברים מעניינים:

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את מה שאדם אחר מרגיש, שונה