סיכומים לבגרות: ספר בראשית – דתי

לפניכם מאגר סיכומים של ספר בראשית על פרקי הספר. בכל אחד מהקישורים להלן תמצאו סיכום של פרק אחד מפרקי בראשית החל מסיפורי בריאת העולם ועלילות הראשית ועד סיפורי האבות. משאבים וסיכומים נוספים ניתן למצוא בעמוד הסיכומים הראשי של ספר בראשית.

בראשית פרק א': בריאת העולם

בראשית פרק ג': חטא האכילה מעץ הדעת והגירוש מגן העדן

בראשית פרק ט': לאחר המבול

בראשית פרק י"ב: ראשית מסעו של אברהם

בראשית ט"ו – ברית בין הבתרים

בראשית פרק י"ז – ברית המילה

בראשית פרק י"ח: ביקור המלאכים באהל אברהם

בראשית פרק ל"ב – מפגש יעקב עם עשו

בראשית פרק לז – מכירת יוסף למצריים ע"י האחים  

בראשית פרק מ"ב – בני יעקב יורדים למצרים ופוגשים ביוסף

בראשית פרק מ"ג – אחי יוסף יורדים שוב למצרים עם בנימין

בראשית פרק מ"ד  – פרשת הגביע "הגנוב"

בראשית פרק מ"ה – יוסף מתוודע אל אחיו

כאן תוכלו למצוא את העמוד הראשי של כל הסיכומים לבגרות בתנ"ך. ראו גם עמודי הסיכומים על עלילות הראשית וכן סיפורי האבות הרלוונטיים לספר בראשית.

סיכומים לבגרות בתנ"ך