פילוסופיה של החינוך – סיכומים

הקורס "פילוסופיה של החינוך" של האוניברסיטה הפתוחה עוסק בזיקה שבין הגות פילוסופית להגות חינוכית.

פילוסופיה עוסקת בשאלות לגבי מהות היקום, מהות האדם ומהות החברה, למשל: "מי אתה?" ו"מהיכן בא העולם?", וכמובן קל יותר לשאול שאלות אלה מאשר להשיב עליהן.

גם הפילוסופיה של החינוך עוסקת בשאלות רבות, באשר למטרות החינוך, לאמצעים להשגתן ועוד. פילוסופיה של החינוך כתחום דעת אקדמי התפתח רק בשנות החמישים של המאה ה-20.

בשער הראשון נעסוק בפילוסופיה של החינוך מהיבט היסטורי, תוך הצגת תאוריות פילוסופיות שונות והזיקה שלהן לחינוך.

בשער השני נתמקד במספר הוגי דעות בחינוך – דיואי, גורדון וקורצ'אק.

בשער השלישי נבחן את יחסי הגומלין שבין הגות פילוסופית וחינוך, גישות להוראת פילוסופיה של החינוך ונשים דגש על הפילוסופיה האנליטית בפרט.

בשער הרביעי נסקור מספר זרמים בפילוסופיה המודרנית והפוסט-מודרנית, ונבחן את השפעותיהם על החינוך.

בשער החמישי נעסוק בפילוסופיה החברתית-פוליטית, ונעסוק בסוגיות תרומיות ובאופן שהן עיצבו את מערכות החינוך.

נושאים בפילוסופיה של החינוך:

שער ראשון: פילוסופיה של החינוך: היבט היסטורי

החינוך ביוון העתיקה

חינוך אצל סוקרטס ואפלטון

אריסטו על חינוך

חינוך בתנועת ההשכלה ואצל רוסו

פסטאלוצי, הרבארט, פרובל ומונטסורי

חינוך לכבוד האדם ולחיים של כבוד \ נמרוד אלוני

חינוך לאינטליגנציה רגשית במקורות חז"ל במחשבה ובהלכה \ אברהם ישראל

שער שני: הוגי דעות בחינוך

הפילוסופיה ומחשבת החינוך של ג'ון דיואי

הזהות המשתנה של החינוך הקיבוצי \ יחזקאל דר

האדם והטבע וטבעו של האדם: על השקפת הקיימות במשנתו של א"ד גורדון ויישומה בחינוך הרוחני \ ראובן גרבר

חדשנותו של יאנוש קורצ'אק: חינוכאי שהקדים במעשה את ההלכות החינוכיות בנות זמננו \ יובל דרור 

שער שלישי: הגות פילוסופית וחינוך

פילוסופיה אנליטית בחינוך

פילו-סופיה \ יוסף אבינון

פילוסופיה, פילוסופיה של החינוך ותאוריה חינוכית – מהלכה למעשה \ מיכאל אוחנה

לחשוב את חייך – הסיפור האישי פוגש את הסיפור הפילוסופי \ אדיר כהן

שער רביעי: זרמים מודרניים ופוסט-מודרניים בפילוסופיה של החינוך

חינוך אקזיסטנציאליסטי (קיומי)

תפיסת החינוך של קרל רוג'רס

הגותה החינוכית של מקסין גרין

חינוך אקזיסטנציאליסטי \ ישעיהו תדמור

תיאוריה ביקורתית בחינוך ותורת ההתאמה

פדגוגיה ביקורתית לשינוי חברתי \ יוסי יונה

שינוי חברתי ופדגוגיה ביקורתית: ההקשר הישראלי \ חגית גור

פוסטמודרניזם בחינוך

משבר החינוך המודרני בעידן הפוסט מודרני \ רוני אבירם

 שער חמישי: פילוסופיה חברתית-פוליטית

אתיקה וחינוך מוסרי

אתיקה של קדם-נאורות

אתיקה של הנאורות

תועלתנות

האתיקה של דיואי

התפתחות מוסרית על פי קולברג

פילוסופיה חברתית ופוליטית

פילוסופיה חברתית-פוליטית וחינוך

צדק ושוויון בחינוך

לקראת חינוך רב-תרבותי בישראל \ יצחק קשת

         

בעיות ברפורמה של בתי ספר

בעיות ברפורמה של בתי ספר

הדיאלקטיקה השלילית של השוויון בחינוך \ צבי לם 

הדיאלוג הנודינגיאני: יחסים ושיחה כמהות וכדרך בחינוך לדאגה ולאכפתיות \ ברכה אלפרט

כאן תוכלו למצוא עוד סיכומים בפילוסופיה וכן סיכומים של קורסי האוניברסיטה הפתוחה

חנה ארנדט על הזכות לזכויות

מהי הזכות הבסיסית ביותר שיש להעניק לכל אדם? הפילוסופית חנה ארנדט על הפרדוקס של זכויות האדם ועל הזכות לקבל זכויות.

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?

עוד דברים מעניינים: